image

Fryshuset Sessions

Välkommen till inspirerande kunskapsträffar på Fryshuset – Fryshuset Sessions, sista fredagen varje månad klockan 12.00-13.30. 

Fryshuset Sessions är inspirerande kunskapsträffar där olika verksamheter inom Fryshuset presenterar sina metoder, resultat och fokusfrågor, eller belyser aktuella ämnen. 

Seminarierna arrangeras den sista fredagen varje månad, och vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor som berör ungas situation i samhället idag. Seminarierna pågår klockan 12.00-13.00 med efterföljande diskussionspass klockan 13.00-13.30. Föranmälan behövs för att få möteslänk.

Kommande Fryshuset Sessions

Fredagen den 27 maj: ”Så engagerar vi unga tjejer som andra inte når” Läs mer och anmäl dig här!

Frågor
Om du har frågor, eller tips på ämnen du skulle vilja att vi tog upp, kontakta oss gärna på lunchseminarier@fryshuset.se


Tidigare Fryshuset Sessions

Fredagen den 25 mars: ”Så möter vi unga som står utanför arbete och studier” 

De senaste åren har ett flertal rapporter visat att unga som står utanför arbete och studier är en heterogen grupp som ofta behöver stöd av flera aktörer samtidigt och att samverkan mellan dessa aktörer måste förbättras. Rapporter och utredningar har också visat att ungdomars perspektiv ofta saknas när insatser planeras och genomförs för unga som varken arbetar eller studerar. Det här är något som Fryshusets projekt 4-uvas har tagit fasta på och därför genomfört djupintervjuer med 14 unga som står eller har stått utanför både arbete och studier.

I detta lunchseminarium kommer projektledare inom 4-uvas att dela med sig av en förhandstitt på en kommande rapport baserad på intervjuerna. Flera case kommer att presenteras för att ge en representativ bild av hur det kan se ut för några av ungdomarna i den här gruppen och som belyser de svårigheter som kan finnas med att vara ung utanför arbetsmarknaden idag. Utöver kommer seminariet att ta upp aktuell forskning om vilka insatser som fungerar för den här målgruppen.

Seminariet spelades in och kan ses här: Fredagen den 29 oktober
2021: ”Unga i migration – samtal om samverkan och hållbarhet i arbetet med barn och unga i migration”

2015 mottog Sverige en stor andel människor på flykt, många av dem unga. Flera unga saknar fortfarande sammanhang, trygghet i sitt migrationsförfarande och har en osäker framtid. De behöver bland annat stöd i att navigera i hur vårt samhälle ser ut och fungerar men även hitta positiva sammanhang. Under detta seminarium presenterade vi Fryshusets arbete med målgruppen barn och unga i migration, fokus ligger på hur vi kan utveckla samverkan mellan olika yrkesaktörer och säkerställa hållbarhet i arbetet.

Samtalet spelades in och kan ses här:Fredagen den 24 september 2021: ”Samtal om unga och gängkriminalitet”

Samtal om unga och gängkriminalitet med Fryshusets kunskapsområdeschef inom Föredöme och Framtidstro, Camila Salazar (kriminolog). Moderator: Sarah Dolah, projektledare Unga Fredsbyggare. Under denna Fryshuset Session djupdök vi i ämnet gängkriminalitet. Det är ett högaktuellt ämne som vi på Fryshuset har arbetat med i över 36 år. Camila Salazar gav sin analys av nuläget, och vi pratade om hur vi förebygger att unga dras in i gängkriminalitet.

Samtalet spelades in och kan ses här:Fredagen den 30 april 2021: ”Hur ger vi unga verktyg för att kunna vara delaktiga i samhället?”

Hur skapar vi en framtid där alla unga får verktyg och möter många olika? Under detta seminarium kommer vi fokusera på våra metoder för att stärka unga i och ge dem verktyg för att våga vara delaktig, allt utifrån det intresset och passionen de har. Genom att skapa möten mellan olika unga skapar vi förståelse för olika perspektiv och bakgrunder.

Fryshuset basket är Sveriges största basketförening och en av nycklarna är att jobba aktivt med att rekrytera, utbilda och stötta unga ledare. Genom denna ledarskapsutbildning får unga tillgång till metoder och verktyg för att bli morgondagens ledare genom sin passion. Together är en metod för att möta och stödja unga som är nya i Sverige. Målsättningen är att hjälpa dem att så snabbt som möjligt komma in i och etablera sig i samhället. Arbetet genomförs i en processkedja som ungdomarna guidas genom.Fredagen den 26 mars 2021: ”Hur når vi unga utanför radarn?”

Hur skapar vi en framtid där alla unga känner tillit och har en positiv relation till samhället? Vi kommer att berätta om vårt uppsökande arbete med unga som känner låg tillit till samhället, och som är svåra att nå genom vanliga insatser. Ni kommer att få möta två olika verksamheter inom Fryshuset som jobbar aktivt med unga i den här målgruppen.

Street Pep arbetar med lustfyllda aktivitetsfestivaler i så kallade socioekonomiskt utsatta områden för att visa unga vägar till en meningsfull fritid. Vår verksamhet D’e’D i Malmö, arbetar för att involvera unga på ett nytänkande och aktivt sätt, i syfte att öppna dörrar till både jobb och studier. Verksamheten driver även en mötesplats för unga.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår