Coronavirus och Fryshusets skolor

Informationen har uppdaterats 2020-03-28, kl 15:30

Grundskolorna

Regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster med mer än 50 deltagare från den 29 mars, gäller inte verksamheter såsom skola och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, museiverksamhet och sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion.

För Fryshusets del innebär det att vi i dagsläget inte inför några ytterligare begränsningar i grundskolan och i våra fritidsaktiviteter för unga.

Fryshusets grundskola håller öppet som vanligt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Elever som är friska ska gå till skolan, så länge inget annat har meddelats.

Vi är medvetna om att läget kan förändras med kort varsel, och vi försöker förbereda oss så gott vi kan. Vi följer noga alla uppdateringar från myndigheterna som rör skolan.

Hur hanterar vi smittorisk?
Fryshuset följer Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer och råd för hur vi hanterar smittorisk för elever och medarbetare. Vi följer de uppdateringar som görs kring smittskydd och är beredda att omedelbart förstärka våra insatser om det bedöms som nödvändigt.

Läs vår ståndpunkt här om varför vi håller aktiviteter för unga öppna

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten den 17 mars kommer Fryshuset Gymnasium och Fryshusets Folkhögskola samt andra vuxenutbildningar, att bedrivas via fjärr- och distansundervisning från och med onsdagen 18 mars. 

Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att på så sätt avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

Vad innebär detta för eleverna?
För gymnasiet innebär det att lektioner och undervisning sker som vanligt, enligt schema, men på distans. Det innebär att eleverna måste vara på plats hemma när de har lektioner. Undervisningen sker via Classroom, Schoolsoft och Google Meet eller motsvarande. Elever behöver ansvara för att ha dator och laddare hemma. Närvaron sköts som vid en vanlig lektion. Elever som är sjuka sjukanmäler sig på vanligt sätt. Eleverna förväntas ta ett betydligt större egenansvar än tidigare.

Skollunch
Det kommer inte serveras skollunch på skolan så länge distansundervisning pågår, men skollunch, paketerad för att ätas i hemmet, delas från och med den 23 mars ut på tre platser i Stockholm. Fryshuset i Hammarby Sjöstad, Husby och Skärholmen.

Möjlighet till skollunch för Fryshusets gymnasieelever

Hur länge kommer det att pågå?
Mer information kommer att komma löpande beroende på vad som händer, eftersom vi i nuläget inte vet hur länge distansundervisning kommer att pågå, eller om även grundskolan kan komma att påverkas. Information för vårdnadshavare kommer att läggas upp på Schoolsoft.

 

Danscenter

För information om vad som gäller Danscenters heltidsutbildningar och kvällskurser läs mer här!

 

Kontakt och mer information

Viktiga telefonnummer
Allmänna frågor om coronaviruset: 113 13
Om du misstänker smitta: 1177

Mer information
För information om covid-19, virussmitta och riskområden läs mer på www.folkhalsomyndigheten.se

Kontakt
Fryshusets gymnasium
Fryshuset grundskola västra
Fryshuset grundskola Stockholm
Fryshusets folkhögskola

 

 

Information in more than 20 languages about the Corona virus and covid-19

The authorities need to reach out with vital information to all groups in society, at the same time reliable and accessible information in several languages is required. This is why we started an information page on our webb. Please find on the link below four useful sources with important info about covid-19, presented in different formats – film, radio and text – as well as in more than 20 different languages. Do spread in your networks.

This information page will be updated daily. 

 

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.