DRÖMPRINS - Filmvisning och eftersamtal om psykisk hälsa på Fryshuset Malmö 12/12

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2022-12-09
verksamhet United Sisters plats Malmö

Den 12.e december kl 18.00 på Fryshuset i Malmö (norra parkgatan 2A) visas den uppmärksammande dokumentärfilmen ”Drömprins” i ett unikt sammanhang. Tillsammans med livemusik och panelsamtal blir filmen Drömprins en katalysator för diskussion kring självmord, psykisk ohälsa och utanförskap. Ett samarbete mellan Organisationen Mind, Fryshuset, ABF, regissören Jessica Nettelbladt i förebyggande syfte för att motverka psykisk ohälsa och rädda liv hos unga. Projektet är stöttat av Region Skåne och Malmö stad.

”Ungas psykiska ohälsa ökar och Projektet handlar om att förebygga psykisk ohälsa hos unga och öka till förståelse och kunskap. Genom verktygen film, musik och djupgående samtal tillsammans med människor med erfarenhet inom området psykisk hälsa är målet att få igång debatt på hur vi kan förbättra livsvillkoren hos unga med psykisk ohälsa och självmordstankar.

Projektet genomförs på sex platser i Skåne. Vi har valt utifrån region Skånes folkhälsorapport 2020, orter där vi ser att det finns en statistisk registrerad hög psykisk ohälsa samt att man behöver öka förståelse och arbeta med stigma kring hbtqi.

Följande platser besöks; Malmö, Perstorp, Tomelilla, Höganäs, Burlöv och Landskrona.

”Vi behöver alla arbeta med det vi kan för att vända trenden. Det gör vi allra bäst tillsammans. Alla barn är allas barn.” Jenny Berg Nilsson chef Fryshuset