En förlängning är aldrig garanterad!

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-6-23
plats Borlänge

Fryshuset fick hösten 2017 genom offentlig upphandling uppdraget att utveckla ungdomsverksamheten i Borlänge kommun och mötesplatsen Cozmoz Arena. Avtalet som är treårigt går ut sista augusti, Borlänge kommuns kultur- och fritidsnämnd har nu beslutat att förlänga det avtalet till den sista december 2020. Därefter avslutas avtalet.

En förlängning är aldrig garanterad. I Borlänge har vi arbetat med Ungdomskultur, som är EN del av Fryshusets verksamhetsinriktningar. De andra inriktningarna som inte är upphandlade är Föredöme och Framtidstro, Arbetsmarknad och Entreprenörskap samt Skola som bygger på passion.

Bara att initialt inleda samtal med Fryshuset indikerar att det finns något i Fryshusets sätt att arbeta med unga man är nyfiken på eller vill lära sig mer om! Det kan vara så att man har en situation som behöver nya infallsvinklar eller kanske få bekräftat att en förändring framåt måste till! Borlänge har haft och har sina utmaningar med att nå fram till alla ungdomar, precis som många andra kommuner i Sverige. Det blir tydligt i skolresultat, ungas oro inför framtid, ohälsa, användandet av droger, kriminalitet, hemmasittande och passivitet för att nämna några. Det blir sammantaget en komplex fråga då lösningarna ofta ligger i ett tvärsektoriellt gemensamt perspektiv och samarbete, där många olika synsätt och behov behöver uppfyllas. För oss är det tydligt att det inte finns en kompetens, ett sätt eller en metod som fungerar som lösning här. Det behövs en fungerande mix av flera! Det behövs ett samtal med varandra, inte om varandra!

Vi har i vårt arbete med unga, sen 35 år tillbaka, lärt oss att ett samhälles utmaningar kring ungas olika behov inte går att lösa utan en övergripande samsyn, gemensamma målbilder och ett etablerat sätt att samarbeta! Det är liksom själva nyckeln till det gemensamma resultatet – en bättre situation för alla unga! I det här fallet Borlänges! Vi vet att det tar tid, kräver mod och stark vilja samt en stor portion av genuint intresse för att lyckas med det förändringsarbetet. Både hos oss som extern aktör, hos kommunala verksamheter, övriga civilsamhället, lokala politiken, föreningslivet, skolan och Polis. Det handlar om att ödmjukt och nyfiket med öppet sinne hitta vägarna fram till att kroka arm för ungas bästa, aldrig motsatsen!

Ska man nämna något om kritiken som framkommit i utvärderingen Borlänge kommun genomfört under maj/juni månad så är det inga nyheter som framkommer för oss. Inte heller hos våran part inom kommunen. Fastigheten vi fått möjlighet att starta upp verksamhet i hade redan många verksamheter igång, några sedan länge. En rejäl utmaning att samsas på en redan upptagen yta med verksamheter som inte med lätthet gifter sig med olika målgrupper, syften och mål. Ett väl känt faktum redan innan Fryshuset kom till platsen. Det finns även ett arbete som är påbörjat kring detta med risk och konsekvensanalyser för flytt av verksamhet men det har hittills inte kommit ända fram!

Vi har tidigt sett att det finns ett stort engagemang och kunnande bland de som jobbar med unga. Inget tal om annat! Men vi har också sett effekterna av att olika verksamheter inte har samsyn eller samverkar, ett faktum redan innan Fryshuset i Borlänge. Man ser på andras verksamheters insatser som ibland bra, mindre bra eller direkt dåliga! Man hittar inte fram i kommunikationen och väljer att sluta försöka, man tycker inte att det faller under sitt ansvar eller tycker att vägen att mötas på är för lång väg att gå, för att nämna några.

I dagsläget jobbar olika aktörer/verksamheter med målgruppen i för mycket stuprörstänk. Individuellt beslutade arbetsuppgifter och uppdrag i de olika verksamheterna skapar inga naturliga samarbeten, synergier och positiva effekter uteblir därför. Unga fastnar mellan stolarna. Allas individuella lösning just nu är att med mer egna resurser så menar man att var och en kan lösa problematiken, de egna metoderna och verktygen är de man känner till och jobbar efter!
Vi vet att det händer att det uppfattas som negativt att vår värdegrund är icke dömande och att vi ser möjligheter där andra ser problem, att vår lösningsfokus driver på och utmanar både system och vuxenperspektivet. Vi vet det! Men motsatsen är otänkbar! Vi är ingen ”Quick-fix” utan en del av en gemensam långsiktig lösning.

Vårt arbete har inte på något vis varit friktionsfritt, men lägger man ihop ett relativt kort tidsperspektiv, flera olika diametrala förväntningar och kommunala behov att uppfylla mot ett avtal som inte helt tydligt avgränsar till ett arbete med Ungdomskultur, en utmaning i platsen med ombyggnationer och långdragna larminstallationer, platsens olika verksamheters behov och arbetssätt så har vi kommit en bit på vägen! Det som gör att vi ändå tror att det finns goda förutsättningar för att få till en bra situation för unga i Borlänge är bl.a. den positiva feedbacken i utvärderingen. I de fall idén om samsyn och kommunikationen verksamheter emellan fungerar så växer det fram riktigt bra synergier och samarbeten. Man hjälper varandra att bli bättre med unga i fokus!

Sammantaget kan nämnas att vi under avtalstiden hittills skapat många fina relationer med Borlänges unga och därtill en öppen relevant mötesplats med många återkommande besökare. Lovverksamheterna har varit mycket välbesökta och uppskattade av unga. Vi har etablerat ett flertal fina samarbeten kring unga där vi direkt bidragit till att verksamheter kunnat etablera sig och växa till en del av Fryshuset. Vi är fortfarande och har varit en plats för andra ungdomsaktörer som behöver eller under tid behövt den för sin ungdomsverksamhet. Kort och gott, vi har fått en del fina vänner!

Vi kommer nu under hösten föra en dialog kring behov och former för ett eventuellt fortsatt samarbete. Vissa av Fryshuset startade statsbidrags- och arvsfondsprojekt har planering även efter årsskiftet!

Mvh
Per Hed, Platschef Fryshuset Borlänge
073-950 23 33, per.hed@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.