År 2022 med Fryshuset

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 12/28/2022

Det har som vanligt varit ett år där det hänt mycket, både på Fryshuset och i omvärlden. Under år 2022 har vi äntligen kunnat öppna upp verksamheter och aktiviteter och bedriva dem som vanligt igen. Konsekvenserna av pandemin och händelser i världen har påverkat både unga akut och på långsiktigt plan. Huvudfokus 2022 har därför varit att främja social trygghet, hälsa och möjligheter för ungas sysselsättning.

Här är ett axplock av det vi har åstadkommit tillsammans med våra unga, medarbetare, vänner, sponsorer och samarbetspartners:

Föreställningen ”Fakk alla”
I februari var det premiär på Teater Fryshusets pjäs ”Fakk alla” på Dramaten. Pjäsen handlar om det dödliga våldet som tyvärr är en del av vardagen för många unga, och som i denna uppsättning fokuserar på kvinnor inom den livsstilskriminella miljön.

Aktiviteter för ukrainska barnfamiljer
Fryshuset i Göteborg anordnade ”Kreativa Kaféer” för ukrainska barnfamiljer på olika asylboenden in Västra Götalandsregionen. Syftet var att ge deltagarna möjlighet till personlig utveckling i en trygg och kreativ miljö där både skapandet och gemenskapen står i centrum. Under hösten 2022 genomfördes 15 Kreativa Kaféer där totalt 563 unga deltog.

Invigning av lokaler Malmö
Den 22 april invigdes Fryshusets nya lokaler i Folkets Park. Den nya mötesplatsen möjliggör plats för ungdomsdrivet café, scen och studio till dans, skate och basket. Unga från olika delar av Malmö ska känna att de kan mötas på en neutral plats där de får ett sammanhang och en berikande och rolig fritid.

Barn till ensamma mammor (BEM) fyller 15 år
Verksamheten fyllde 15 år och bjöd in till en jubileumskväll för volontärer, bidragsgivare och möjliggörare där BEM uppmärksammade sin historia, utmaningar och framtid kopplat till verksamheten.

Planet One 
I slutet av 2022 öppnade Planet One upp i Armenien, Kamerun och Sydafrika. Verksamheten har sedan tidigare makersspaces i Kenya, Sverige och Ungern. Alla platser har under året anordnat aktiviteter som är relevanta i deras kontext, t.ex. Climate Camps (Budapest), bannerworkshops (Stockholm) och Clean Up Days (Nairobi). Utöver detta har det anordnats konserter, föreläsningar, cykelverkstad, graffiti-workshops, vegetariska matlagningskurser och handledning i odling.

Fryshuset grundskola Järva
Fryshusets grundskola i Järva har fått ett stort tillskott med elever under året och har nu 360 elever. Tillsammans med Skolverket drivs dessutom ett utvecklingsarbete inom ramen för “Samverkan för bästa skola” på skolan. Enligt statistiskt underlag som ligger till grund för Skolverkets intresse för grundskolan i Järva var det sannolikt att 40 % inte klarar att bli behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Dessbättre är verklighetens siffror mycket bättre än den förutspådda sannolikheten.

Fryshuset öppnar mötesplats i Karlskrona
Fryshuset kommer öppna en mötesplats i Karlskrona. Fryshuset och kommunen har ingått en 3-årig IOP (Idéburet offentligt partnerskap) med möjlighet till förlängning.

Valåret 2022
Fryshuset har under året kontinuerligt arrangerat informationsmöten för politiker och tjänstemän för att uppdatera om dagsläget Fryshusets verksamheter och ungas situation runt om i landet.

Fryshuset var på plats i Almedalen 2022 med representanter från Fryshusets ledning tillsammans med en grupp unga från våra olika verksamheter. Målet att lyfta ungas röster inför valet ledde till flera samarbeten och kampanjer. Ett av dessa var ett redaktionellt samarbete med Aftonbladet som skapade en serie intervjufilmer med sju unga från Fryshusets olika platser i landet under vinjetten ”Ung Debatt”.

VioValet
Ett annat samarbete var den digitala kampanjen VioValet som Fryshusets skapade tillsammans med initiativet Run for Office. Målet var att öka medvetenheten bland förstagångsväljare om var de kunde få tillgång till neutral och opartisk information inför riksdagsvalet 2022 och att uppmuntra unga och förstagångsväljare att delta och engagera sig i den demokratiska processen.

Bullets
Bullets är en brännande aktuell drama-thriller som speglar vår samtid och som skildrar kampen att få vara barn i en värld där omständigheterna inte tillåter det. Under hösten 2022 har Fryshuset bjudit in politiska partier, beslutsfattare, myndigheter och näringsliv till förhandsvisningar av filmen Bullets med efterföljande panelsamtal. Visningarna, som har varit mycket välbesökta, skedde både i Stockholm och på flera platser i landet.

Utdelning av Anders Carlbergs minnespris
Anders Carlbergs Minnespris 2022 delades ut vid en ceremoni på Fryshuset i Hammarby sjöstad torsdagen den 10 november. Pristagare år 2022 var:

Sakariya Hirsi 25 år – Årets påverkare
Fatemeh Khavari 22 år – Årets revanschist
Hani Bilal 20 år – Årets unga förebild
Antje Jackelén – Hederspris för livsgärning

YOU+ MUSIC
Vi anordnade tillsammans med Grammis, Spotify och Live Nation YOU+MUSIC –musikmässan där hela branschen gör sig tillgänglig för musikintresserade unga med kunskap, inspiration och nätverk. Mässan ägde rum i Stockholm, Göteborg och Malmö den 2–3 december.

Några av de rapporter vi har släppt under året

”Brottsförebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg – en utvärdering av Fryshusets preventiva insatser och civilsamhällets roll för unga i riskzonen”

”Solve for Tomorrow – Morgondagens lösningar”
Nordisk rapport om ungas upplevelser av trygghet, psykisk hälsa/ohälsa, samt vilka frågor som är viktigast för dem. Nordiska jämförelse med en särskild avdelning om kriget i Ukraina.

”Röster från unga som varken arbetar eller studerar”
Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021

”Ungas framtid på arbetsmarknaden”
Rapport om unga som står utanför arbetsmarknad och studier, UVAS. Rapporten baserar sig på en undersökning gjord bland 707 ungdomar i åldrarna 13 – 25 år.

Ett stort tack till alla våra besökare, vänner, sponsorer, samarbetspartners och medarbetare – tillsammans har vi bidragit till att ännu fler unga får växa och utvecklas.  

God jul och ett gott nytt år önskar Fryshuset!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår