Förutse framtiden - Stöd pojkar och flickors vägar ur systemen för alternativ vård. 

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-10-15
verksamhet Stand by me plats Göteborg

Stand by Me är ett internationellt kompetensutvecklingsprojekt inom området för barns och ungas rättigheter. Det startades 2018 i storstadsområdet Milano i samarbete med ett nätverk av organisationer som är aktiva inom det civila samhället i Milano (Italien), Göteborg (Sverige), Brasov (Rumänien) och Nicosia (Cypern) med co-finansiering från EU-programmet ´Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap´. Målet med Stand by Me är att effektivisera politik och insatser riktade mot ungdomar som är på väg att lämna ett vårdhem eller en fosterfamilj och som, när de uppnår myndig ålder, inte bor med sin biologiska familj på grund av ett domstolsbeslut (s.k. care leavers).

I den första etappen rådfrågades över 60 personer som arbetar med att ta fram politiska riktlinjer för barn och unga samt 90 yrkesverksamma inom området. Vi pratade också med över 80 ungdomar i åldrarna 14 till 26 som är eller har varit placerade i alternativ vård. Det är en väldigt blandad arbetsgrupp med personer från olika generationer, kulturer och sektorer som, med hjälp av omfattande aktionsforskning, har ifrågasatt vägledningens effektivitet och förmåga att skapa välbefinnande och självständighet, genom att lyfta fram styrkorna och svagheterna i lokala system. Det internationella konventet som ägde rum i Brasov (Rumänien) i maj 2019 gav de fyra delegationerna tillfälle att jämföra idéer och dela med sig av rekommendationer och arbetshypoteser. Under andra halvåret 2019 utvecklades projektet i tre riktningar: utbildning för yrkesverksamma inom sektorn; samarbete med lokala beslutsfattare för att stärka de politiska insatserna och tjänsterna för care leavers, vilket började med en förklaring av de prioriterade inriktningarna; och en informationskampanj riktad till ungdomar och vuxna, med hjälp av en spelplattform skapad tillsammans med de ungdomar och vuxna som rådfrågats under planeringen. Detta dokument sammanfattar de viktigaste slutsatserna som dragits av den internationella gruppen under de månader de har arbetat tillsammans, och lägger fram förslag på metoder för att inspirera till lokal utveckling av riktlinjer, tjänster och försök riktade till unga care leavers.

Vi bjuder in dig att prenumerera på dessa rekommendationer av tre skäl: att förbinda dig att använda dem som riktlinjer i de sammanhang och organisationer där du verkar i; att lägga en god grund för konstruktiv dialog mellan olika intressenter, integrera och utveckla detta dokument, för att stärka den kollektiva rösten och skicka ett starkt meddelande till nationella och internationella institutioner. Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration kommer vi att behandla dina personuppgifter för att främja arbetsprotokollet. Uppgifterna kommer inte att avslöjas på något sätt utanför projektet eller används för andra ändamål än de som anges. Ägaren av de tillhandahållna uppgifterna är Metropolitan City of Milan (projektledare) och kommer endast att meddelas EU-kommissionens kontaktperson (finansiär). Prenumerera här>>>

Ladda ner hela arbetsprotokollet här>>>

För mer information om projektet följ oss på Facebook
Projektet finansieras av Europeiska unionen.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår