Fryshuset, George Floyd och unga svenskars kamp för rättvisa

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-6-5

Många av de tusentals unga människor som deltar i Fryshusets verksamheter runt om i landet har påverkats oerhört starkt av den senaste tidens oacceptabla händelser i USA. Mordet på den svarte amerikanen George Floyd blev kulmen på en rad uppmärksammade fall där obeväpnade svarta, ofta unga amerikaner har dödats av polis, säkerhetsvakter eller självutnämnda ordningsmän. Händelserna har lett till en våg av protester som nu sveper över världen. 

Men protesterna och reaktionerna handlar inte bara om det dödliga våldet. Det handlar också om bakomliggande orättvisa och degraderande synsätt och villkor som även förekommer i Sverige och som drabbar människor med mörk hudfärg eller utländsk härkomst. Trots stora skillnader mellan Sverige och USA, kan många unga svenskar därför identifiera sig med offren i USA.

Dessa unga är arga och vi är arga med dom. Fredliga protester är en mänsklig rättighet och en av demokratins viktigaste grundstenar. Fryshuset står därför bakom och stöttar till fullo våra unga i deras övertygelse och kamp för rättvisa och mänskliga rättigheter. Samtidigt är vi övertygade om att all den energi som flödar just nu kan och måste kanaliseras i positiv förändring. Fryshuset arbetar för att alla unga ska känna sig som en viktig del av samhället, men i detta nu behöver vi särskilt se, höra och bekräfta svarta och bruna ungdomar.

Vi kommer att fortsätta mobilisera ungas kraft och engagemang kring ojämlikhet, livsvillkor och rasism för att höja kunskapen i samhället och hos andra unga. Fryshuset står bakom ungas kamp för rättvisa och vi fortsätter att skapa förutsättningar för unga att driva förändring för ett jämställt och jämlikt samhälle.

 

FRYSHUSET

5 juni 2020

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.