Investera i våra barn för en hållbar framtid

Många människor som redan lever i någon form av utsatthet eller utanförskap blir nu ännu mer sårbara av pandemins konsekvenser. Vi på Fryshusets verksamhet ”Barn till ensamma mammor” arbetar med att ge stöd till ensamstående mammor och deras barn som lever i ekonomisk eller social utsatthet. Vi ser att situationen har blivit ännu tuffare för vår målgrupp.

Förutom oron barnen har över att mamma eller anhöriga ska bli sjuka eller gå bort, får familjerna det mycket svårare ekonomiskt när skolor stänger och vardagen vänds upp och ner.

I en enkätundersökning som vi genomförde i mitten på mars så beskrev mer än hälften av våra mammor att deras situation blivit väldigt mycket tuffare på grund av Covid-19. De främsta orsakerna är att mammorna behöver vabba, får färre arbetstimmar och vissa fall har förlorat jobbet. Samtidigt ökar matutgifterna då barnen inte kan äta mat på förskola och skola.
Vi ser också att den psykiska ohälsan ökar hos familjerna. Barnen, som ofta redan befinner sig i ett utanförskap då de inte har samma förutsättningar som sina jämnåriga, blir än mer isolerade och begränsade av rådande omständigheter.

Tillsammans gör vi skillnad!
Det finns i Sverige ca 145 000 barn som lever med låg inkomststandard*. Det innebär att inkomsterna inte räcker till för de nödvändigaste levnadskostnaderna i familjen. Det är en skrämmande hög siffra.

Vi kan bidra till att förbättra förutsättningarna för dem. På Barn till ensamma mammor vill vi bidra genom att skapa positiva barndomsminnen. Vi gör det genom att ordna kostnadsfria aktiviteter och positiva sammanhang där familjerna får växa och stärkas – både på var sitt håll och tillsammans. För mammorna blir det ett tillfälle för avkoppling, gemenskap och glädje. För barnen blir det en möjlighet att välkomnas in till positiva sammanhang som öppnar dörrar in till samhället, förmedlar kontakt med positiva förebilder och ger dem möjlighet att dela sina upplevelser med andra.

Vi behöver bli fler som finns där när samhället inte räcker till. Är ni ett företag som vill engagera er och arbeta hållbart? Vi på Barn till ensamma mammor vill gärna hitta fler samarbetspartners att genomföra vårt uppdrag med. Genom att tillsammans skapa positivitet och solidaritet kan vi finnas där för våra barn och unga som behöver oss mer än någonsin i dessa svåra tider!

Vi behöver bli fler som hjälps åt att fånga upp barnen som lever i socioekonomisk utsatthet i Sverige. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktiviteter och bidra till en meningsfull fritid för ännu fler barn. Att skapa positiva barndomsminnen är inte enbart en medmänsklig insats. Det är en samhällsinvestering för framtiden.

Vill ditt företag vara med och stötta oss kontakta verksamheten i respektive stad!

Stockholm
Sofie Schwertner, verksamhetsansvarig
sofie.schwertner@fryshuset.se

Göteborg
Malin Hagman, verksamhetsansvarig
malin.hagman@fryshuset.se

Malmö
Aida Al Akrawi, verksamhetsansvarig
aida.alakrawi@fryshuset.se

Kalmar
Lisa Easley, verksamhetsansvarig
lisa.easley@fryshuset.se

 

Källor:
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/barnfattigdom-i-sverige-arsrapport-2018
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/145-000-barn-i-Sverige-har-lag-inkomststandard/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6db68e38e372406aab877b4669736eec/ojamlikhet-psykisk-halsa-sverige-kortversion.pdf

 

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår