Jul- och Nyårshälsning från Fryshuset 2021

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-12-30

Det gångna året har varit ett år som har ställt Fryshuset och våra unga inför många utmaningar. Vi har fortsatt arbeta utifrån utgångspunkten att, så långt det är möjligt, ställa om istället för att ställa in för att säkerställa att unga ska kunna ha ett så normalt liv som möjligt under pågående pandemi.

Unga är en grupp som drabbats särskilt hårt av restriktionerna under pandemin. Fryshuset har därför prioriterat att hålla igång verksamhet och även skapat nya verksamheter för de behov som pandemin orsakat. Här är ett axplock av händelser som ramar in Fryshusets år:

· Vi släppte rapporten Ungas röster i pandemin med fokus på hur Covid-19 pandemin har påverkat unga. Dels på kort sikt, dels hur deras tankar om framtiden ser ut.
· Fryshusets skolor delade ut ca 3200 matlådor för att säkerställa att eleverna fick lunch när distansundervisning var nödvändig. Barn till Ensamma mammor i Stockholm, Malmö och Göteborg har delat ut 4600 matlådor till medlemmar.
· Vi ordnade sommarjobb åt 1000 unga.
· Vi tog över driften av Nacka kommuns fritidsgårdar, 2:an, Henriksdal och Fisksätra.
· Ungdomar.se släppte tillsammans med Mind rapporten Hur har du det? med fokus på ungas psykiska hälsa.
· Vi startade upp arbetet med projektet LAMPAN som jobbar direkt med unga som behöver extra stöd för att för att komma närmare arbete och utbildning.
· Fryshuset och Greenpeace fick finansiering för att genomföra projektet Planet One – ett internationellt initiativ som ska skapa mer jämlika förutsättningar för unga att engagera sig i klimat- och miljöfrågor.
· Fryshuset fick sin första skola för barn i årskurs F-6 – Fryshuset Akademiska Järva. Skolan ligger i Fryshusets lokaler i Husby.
· Fryshusets i Malmö flyttade till Möllevångsgården i Folkets park, i lokaler som är bättre anpassade för ungdomskultur.

Det och mycket mer har vi lyckats åstadkomma tillsammans med våra unga, medarbetare, vänner, sponsorer och samarbetspartners.

Vi går snart in i ett valår som till stor del präglas av tilltagande polarisering och brist på tillit både till samhället och mellan människor. Fryshuset är partipoliskt neutralt. Men vi är övertygade om att de värderingar som Fryshuset står för och som genomsyrar vår verksamhet, kan vara viktig nyckel till ett samhälle där samverkan, framtidshopp och en tro på människan driver utvecklingen.

Vi alla – inom politik, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle – är skyldiga att ge alla unga förutsättningar att utvecklas till aktiva och bidragande samhällsmedborgare, där deras röst räknas och där de kan vara delaktiga i en positiv samhällsutveckling. Då kommer destruktiva krafter att få det mycket svårare att rekrytera dem.

Ett stort tack till er alla som på olika sätt bidrar till att Fryshuset kan fortsätta stötta de unga och på så sätt bidra till ett bättre Sverige, och en bättre värld!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår