Ny rapport om ungas psykiska mående: Unga uppger att de saknar vuxna att prata med om hur de mår

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-5-7

Fryshuset har tillsammans med Mind tagit fram rapporten ”Hur har du det?” om ungas psykiska mående. Rapporten baseras på en undersökning genomförd på Ungdomar.se med 1073 svarande i åldrarna 15-25 år. I undersökningen fick unga svara på frågor om vem de helst väljer att prata med om hur de mår, och vilka faktorer som påverkar dem att våga berätta för någon att de inte mår bra.

Enligt rapporten uppger var femte ung person att de saknar en vuxen i sin omgivning att prata med om de mår dåligt. Var fjärde svarande, 26 procent, anger att de vill ha fler vuxna att prata med.

– Det första som slog mig var att så många unga uppgav att de saknade någon att prata med om sitt mående. Det kändes oerhört tufft. Det är ju vårt ansvar som vuxna att se till att unga känner sig hörda, sedda och tagna på allvar. Vi vuxna ansvarar för att ge den kunskap och det stöd unga behöver för att kunna bli självständiga och välmående vuxna, säger Lucella Bergström, verksamhetsansvarig på Ungdomar.se.

Tillit, förståelse och trygghet anges som avgörande faktorer för att unga ska välja att berätta för någon om hur de mår. Förminskande, skam och att inte känna sig lyssnad på, är däremot några av de tydligaste orsakerna till att unga väljer att inte berätta hur de mår. Många unga upplever också att deras problem är för små i jämförelse med andras och att de därför inte vill ta upp dem.

– I vår verksamhet möter vi dagligen unga som mår väldigt dåligt. Många har inte berättat för någon om hur de mår. För att de skäms eller för att den typen av tillitsfull relation där dessa samtal sker inte finns där. Det sätter fokus på såväl kunskapsläget som samtalsklimatet i vårt samhälle om psykisk ohälsa. Vi i civilsamhället är extremt viktiga för att kunna främja psykisk hälsa och öka kunskap om hur en hanterar livet. Det är här dessa samtal kan ske – varje dag. Men vad behöver ha hänt för att ett sådan samtal skall vara möjligt och i vilka relationer? Här spelar alla vuxna i ungas närhet en oerhört viktig roll, säger Selene Cortes, projektledare, Mind.

Mer än hälften av deltagarna i undersökningen uppger att de vill ha mer kunskap om hur man tar hand om sig själv både psykiskt och fysiskt. 48 procent efterfrågar stöd och kunskap i hur man orienterar sig i livet för att kunna påverka sin egen framtid.

 

 

Länkar

Rapporten är baserad på en enkätundersökning som genomfördes på Fryshusets webbplats Ungdomar.se under 2020 där 1073 unga från hela Sverige, mellan 15 och 25 år, svarade.

Ladda ner rapporten här

Länk till pressreleasen

 

Vill du veta mer?

Kontakta Lucella Bergström, verksamhetsansvarig Ungdomar.se, Fryshuset lucella.bergstrom@fryshuset.se eller Selene Cortes, projektledare Ungas psykiska hälsa, Mind selene.cortes@mind.se

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår