Ny rapport utvärderar Fryshusets avhopparstöd Passus

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2021-2-4
verksamhet Passus

Passus är ett nationellt program som stödjer avhopp från gäng och kriminalitet, och är ett av de få mer omfattande stödprogram för avhoppare som existerar i Sverige. Ett smörgåsbord av möjligheter är en ny forskningsstudie om Passus avhopparverksamhet.

Studien har genomförts av Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet; Kristina Alstam, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, och Daniel Holm, adjunkt i socialt arbete, Linnéuniversitetet. I rapporten belyser forskarna avhopparverksamhetens processer och resultat.

– Efter vad vi sett har Fryshuset utvecklat ett avhopparstöd som faktiskt fungerar för de som vill lämna gäng. De verkar också arbeta på det sätt de säger utåt att de gör – något som man faktiskt inte kan ta för givet i sociala stödverksamheter, säger professor Torbjörn Forkby, som är ansvarig för studien.

– Många av de personer vi möter i rapporten har låg tillit till samhället och samhällets förmåga att hjälpa dem. Vi undersöker i rapporten vad det är i Passus avhopparverksamhet som ger hopp om ett annat liv, och vad som fungerar, säger Peter Svensson, verksamhetsansvarig Passus.

– Gäng framställs ofta som ett samhällshot och krav på mer kraftfulla åtgärder mot kriminella gäng återkommer regelbundet i den politiska diskussionen och i media. Ofta betonas åtgärder med repressiva inslag och där tonvikten ligger på polis och kriminalvård. Samtidigt har Passus kontakt med många människor som inget hellre vill än att få möjlighet att hoppa av – men där resurserna inte räcker till. Det är både kostnadseffektivt och, ur medmänskligt perspektiv, fördelaktigt att utöka möjligheten till avhopp, säger Johan Oljeqvist, Fryshusets VD.

Rapporten har genomförts med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå) och vänder sig till alla som professionellt, i sin utbildning eller på annat sätt är intresserade av arbete med gäng och att skapa alternativ till gängtillvaron.

Mer information

Rapporten, som släpps 4 februari 2021, finns både i en längre version (130 sid) och i en sammanfattning (24 sid) och kan laddas ner digitalt från vår hemsida och pressrum.

Alstam, Kristina; Forkby, Torbjörn; Holm, Daniel. 2021. Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet. Växjö: Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Länk till studien: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1524919&dswid=7556

Kontakt

Sofie Siegers Johansson, administrativt ansvarig Passus
sofie.siegers-johansson@fryshuset.se
073-950 22 60

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår