Se när vi deltog i Folk och Försvars panselsamtal om Unga Fred och Säkerhet

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-12-21
verksamhet Unga Fredsbyggare

Den 9 december uppmärksammades 5-årsdagen av antagandet av FNs säkerhetsrådsresolution 2250, som handlar om att unga ska vara delaktiga i arbetet med unga, fred och säkerhet. Inom Unga Fredsbyggare vill vi lyfta till Sveriges beslutsfattare att detta arbete för inkludering behöver göras även i Sverige, och inte bara utomlands. Unga i Sverige behöver ses, höras och inkluderas i beslutsfattande processer som rör trygghet och säkerhet.

I detta panelsamtal anordnat av Folk och Försvar fick vi återigen möjlighet att lyfta denna viktiga fråga. Se den andra halvan av samtalet för att höra Sarah Dolah berätta om hur vi vill att Sverige ska agera för att inkludera unga i arbetet för att upprätthålla en inkluderande fred för alla i Sverige.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår