Unga Fredsbyggare i Östra Göinge mot polarisering

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-12-21
verksamhet Unga Fredsbyggare

Under hösten har ett team med 6 unga ledare från Fryshuset i Broby i Östra Göinge, Skåne, jobbat tillsammans med syfte att skapa möten mellan unga som kommer till husets verksamheter. Detta för att motverka polarisering och känslan av ett ”vi och dem”.

Teamet har använt sig av metoder från DPC och från verksamheten Vi Behövs, som jobbar för att unga ska känna sig som en resurs i samhället, för att kartlägga situationen i huset, identifiera vad de kan göra för insatser för att skapa meningsfulla möten, och motverka fördomar och förutfattade meningar mellan grupperingar.

 

Hur arbetet genomfördes

Under sommaren jobbade två av ledarna ur gruppen med att trygghetsvandra i Broby och samtidigt kartlägga hur relationerna såg ut mellan olika grupper av unga. Detta arbete visade att det fanns spänningar och ibland konfliktfyllda relationer mellan grupper som inte hade någon positiv relation till varandra. Det visade sig också att de mönster man såg ute i byn avspeglades på Fryshuset, där olika grupperingar höll sig för sig själva och ibland hade spända relationer med varandra. Framförallt såg man att de som hade invandrarbakgrund och de som inte hade det ofta inte hade några meningsfulla relationer till varandra vilket lätt ledde till missförstånd, fördomar och ibland konflikter. De tjejer som brukar komma till verksamheterna uppgav att de inte alltid kände att de hade en självklar plats i huset.

För att göra något åt situationen fick några unga ledare ur teamet gå DPC-utbildningen. Där lärde de känna varandra bättre och fick verktyg i att förstå hur människor agerar när de hamnar i konflikt, och hur man kan jobba för att bygga bättre relationer mellan människor.

Utifrån den kunskapen satte teamet igång att arbeta med att planera aktiviteter som skulle göra det lättare för unga att mötas och lära känna varandra över gränser. Verksamheterna Vi Behövs, Motorburen Ungdom, dansen och den öppna verksamheten involverades i arbetet.

En stor framgång med arbetet var en Paintball-turnering där en blandad grupp unga fick lära känna varandra och samarbeta med personer de annars inte hade haft kontakt med. Nya bekantskaper och grunden till nya vänskaper har uppstått som resultat av de aktiviteter teamet har genomfört.

Teamet upplever att känslan i huset har förändrats och att det inte längre finns en ”osynlig vägg” mellan de olika verksamheterna, att unga känner sig tryggare med att ta kontakt med andra från andra grupper och att det finns en större tillit och känsla av inkludering i huset.

Vi vill ge en stor eloge till detta team för deras viktiga arbete! Det är verkligen fredsarbete in action: att öka tillit, trygghet och inkludering för att skapa ett fredligare samhälle med hållbara relationer.

Vi hoppas att fler blir inspirerade av detta sätt att arbeta på – att låta unga ledare själva kartlägga problematiken, identifiera lösningar och planera insatserna. Det är ett framgångsrecept!

Bra jobbat Mohamad, Anton, Dooa, Robert, Emma och Mohammad!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår