Vi uppmärksammar 5-årsdagen av unga, fred och säkerhetsagendan 9/12 2020

Nyhet
publiseringsdatum Publicerad 2020-12-9
verksamhet Unga Fredsbyggare

Idag uppmärksammar Sveriges 2250-nätverk fem-årsjubileet av unga, fred och säkerhetsagendan. Den 9 december för fem år sedan antog FN:s säkerhetsråd resolutionen 2250, en unik resolution som för första gången erkänner ungas viktiga och positiva roll som fredsaktörer och som understryker betydelsen av att unga inkluderas i processer för att skapa och upprätthålla fredliga samhällen.

Sarah Dolah, projektledare för Unga Fredsbyggare, deltar idag i ett panelsamtal om Unga Fred och Säkerhet anordnat av Folk och Försvar, där vi särskilt fokuserar på varför arbetet för fred behövs även i Sverige.

2250-nätverket består av freds- och ungdomsorganisationer som tillsammans vill lyfta ungas röster och deltagande för fred och säkerhet både i Sverige och runt om i världen. Unga, fred och säkerhetsagendan behövs för att skapa ett nytt synsätt kring unga, från att ses som pådrivare av konflikter till att erkännas som fredsaktörer.

Fryshuset ingår i Sveriges 2250-nätverk för att vi arbetar med unga, fred och säkerhet.

På Fryshuset jobbar vi med att skapa fredligare förutsättningar för unga både i Sverige och internationellt på många olika sätt. Vi jobbar främjande, förebyggande och riktat för att alla unga ska uppleva en trygg vardag och kunna följa sina passioner och på så vis förändra världen. Agendan för unga fred och säkerhet fyller idag 5 år, men man kan säga att vi har jobbat med fredsarbete i 36 år.

2250-nätverket kommer fortsätta att uppmärksamma ungas positiva roll för fred och säkerhet. I Sverige har agendan hamnat på utrikesförvaltningens bord men ungas deltagande för fred och säkerhet måste också uppmärksammas här i Sverige. Vi uppmanar därför Sveriges regering att även arbeta med agendan här hemma, exempelvis genom att ta fram en nationell handlingsplan för vårt framtida arbete där #ungasäkrarfreden.

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår