image

Organisation

Fryshuset är en internationellt omfattande verksamhet som bedriver ett 50-tal olika verksamheter inom områdena Skola, Ungdomskultur, Arbete & entreprenörskap samt Föredöme & framtidstro.

Stiftelsen Fryshuset, org nr 802011-1582,  egna mötesplatser i Sverige och Norge men våra verksamheter finns även representerade på fler platser, exempelvis genom avtal med kommuner och företag. Vi arbetar också med turnéer och digitala mötesplatser vilket gör att vi möter unga i hela Sverige. Vi finansieras till 52 % av stiftelser, fonder och andra organisationer, 40 % av offentliga organ, 7 % av företag och 1 % av donationer från allmänheten.

Vad vi gör:

På Fryshuset har unga möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Vi arbetar också för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar eftersom vi är övertygade om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat som vågar tänka nytt och hitta nya lösningar.

”Varje månad arbetar vi i snitt 230 000 timmar med unga”


Beslutade strategiska mål 2014-2020

För att Fryshuset ska svara mot ungas behov, passioner och önskningar är respektfulla möten, goda relationer och ständig dialog med dem en förutsättning. Behov hos Fryshusets främsta målgrupp – unga – är vad all vår verksamhet och aktivitet utgår ifrån. Läs mer om Fryshusets beslutade strategiska mål 2014-2020 här.

Fryshusgruppen

Läs mer om Fryshusgruppen eller ”Fryshuset” här.

Principer för Fryshusets organisationsdesign

Fryshuset har en organisationsstruktur som bygger på en matrismodell med syfte att utveckla fler kunskapsbaserade tvärrelationer över geografiska gränser. Centralt stärker vi upp med 7 st kunskapsområden som arbetar nationellt mot verksamhetspartners på respektive geografisk plats i Sverige.
Läs mer om Fryshusets organisationsdesign här.

Fryshusets stadgar

Läs mer om Fryshusets stadgar här.

Anmälan om oegentligheter

Fryshuset har en process för att det ska vara lätt och tryggt att rapportera om eventuella överträdelser eller lagbrott inom Fryshusets verksamhet – en så kallad whistleblowing-funktion. Det innebär att du som vill anmäla något kan vara anonym om du vill. Du ska alltid känna sig trygg i förvissningen om att vi på Fryshuset vill att problem ska lyftas fram och lösas.

Vill du göra en anmälan?
Misstanke om oegentligheter rapporteras konfidentiellt direkt till Fryshusets VD Johan Oljeqvist muntligt, skriftligt eller via mail johan.oljeqvist@fryshuset.se

Anmälan om oegentligheter kan också lämnas skriftligt till mailadress: whistleblow@fryshuset.se vars mottagare är Fryshusets styrelseordförande Christer Thordson.

Så snart en anmälan gjorts kommer en inledande undersökning att göras, varefter beslut fattas om hur ärendet fortsatt ska hanteras. Inom två veckor efter att anmälan har gjorts kommer anmälaren att få återkoppling som bekräftar att anmälan har mottagits och hur ärendet kommer att hanteras.

Vill du veta mer om detta?
Kontakta gärna Fryshusets HR chef Anita Kringberg på anita.kringberg@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.