image

Vår historia

Fryshuset grundades 1984 av eldsjälen Anders Carlberg. I ett gammalt fryslager startades ungdomsverksamheter som har lett till vad Fryhuset är idag. Läs mer om Fryshusets historia nedan.

Fryshusets historia

Fryshuset startade hösten 1984 i ett slitet fryslager i Norra Hammarbyhamnen. Eldsjälen Anders Carlberg fick i uppdrag av KFUM Söder att hitta en lokal som kunde fungera som baskethall och samla alla barn och unga på Söder som ville spela basket. Det gamla fryslagret stod tomt och man började renovera och bygga en idrottshall.

Anders fick reda på att det även rådde brist på replokaler av några musikengagerade byggarbetare. Han ordnade därför så att det byggdes 50 stycken replokaler i huset och fick med sig ABF så att det kunde bedrivas musikverksamhet genom studiecirklar. Att Fryshuset kom att bli en knutpunkt för unga musiker, kan ses som en tillfällighet men visar också tydligt den väg som blev Fryshusets, nämligen att vara lyhörd för unga människors behov.

Fryshuset började snart arbeta med unga i olika typer av utanförskap, bland annat skinnskallarna, vilket ledde till massiv kritik. Fryshuset stod på sig och hävdade att kontakt och relationer är en förutsättning för att kunna påverka destruktiva unga. Vi började även engagera unga med streetcred för att skapa trygghet.

Under 90-talet startar Fryshuset upp flera skolor eftersom vi var övertygade om att alla unga kunde lyckas om vi kopplade deras passioner till skolan. Skolorna var även ett sätt för Fryshuset att kunna följa de unga under längre tid och kunna snappa upp ungas olika behov, drivkrafter och intressen och på så sätt kunna slussa dem vidare till passande fritidsintressen eller sociala verksamheter. Socialt entreprenörskap i olika former sattes igång och drevs av och för unga.

I början av 2000-talet påbörjades expansionen till Göteborg och Malmö. Fryshuset tog sitt skolkoncept till Angeredsgymnasiet i Göteborg och verksamheten Lugna Gatan startades upp i båda städerna.

I januari 2013 lämnade Fryshusets grundare Anders Carlberg oss efter en tids sjukdom.
Anders var en gränslös eldsjäl. Hans tro på människor och deras förmåga att växa och utvecklas var fullkomligt obeveklig. Vid hans bortgång hade Fryshuset vuxit till mångfacetterad nationell rörelse för unga människors utveckling. En rörelse som fortsätter att växa och spridas över hela Sverige och till andra länder.

 

Anders Carlbergs minnesfond

Fryshusets grundare Anders Carlberg var en gränslös eldsjäl. Hans tro på människor och deras förmåga att växa och utvecklas var fullkomligt obeveklig. Mest av allt trodde han på dem som ingen annan trodde på, de som inte ens trodde på sig själva. Anders Carlberg inspirerade människor att praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga växa även då ingen annan trodde att det fanns en chans att lyckas.

Vi befinner oss i en tid då förebilder som Anders behövs mer än någonsin. Därför vill Fryshuset lyfta fram nya hjältar och förebilder med en önskan om att inspirera andra till handlingar i Anders anda och visa att vi alla kan påverka och göra skillnad i vårt samhälle.

Hederspriserna och stipendierna delas ut under högtidliga på Fryshuset i Hammarby Sjöstad utifrån följande kategorier:
”Årets Påverkare” en offentlig person som ”i sann Anders Carlberg anda” använt sin röst i det offentliga rummet för att göra skillnad för annan person eller grupp.
”Årets Revanschist” en person som trots motgångar och få eller inga resurser styrt sin energi i en positiv och samhällsnyttig riktning och ger tillbaka till samhället i sann Anders Carlberg anda.
”Hederpris för livsgärning” En person som ägnat större delen av sitt liv till att påverka och göra skillnad i samhället genom att kämpa för och vara den goda kraften
”Årets unga förebild” Ett stipendium på 15000 sek som delas ut till en ung person som genom sitt agerande gjort skillnad för annan ung person eller grupp i samhället i sann Anders Carlberg-anda.

Fryshusets grundare Anders Carlberg med tre unga basketspelare
Foto: Jens Assur

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår