image

Opinion

Unga som saknar framtidshopp och som inte känner att de behövs är de stora förlorarna idag och i framtiden. Vårt opinionsarbete utgår från Fryshusets långsiktiga fokusområden: ungas sociala trygghet och psykiska hälsa samt möjligheter till sysselsättning, där såväl arbete som studier och en meningsfull fritid är viktiga delar. Tillsammans skapar vi hopp!

Fryshusets fokus valåret 2022 och framåt…

Många händelser i omvärlden påverkar unga akut, och kommer att fortsätta att göra så under lång tid framöver. Därför ser vi nu ännu mer än tidigare behovet av långsiktiga lösningar. Lösningar som är proaktiva snarare än reaktiva, som främjar snarare än förebygger. Samtidigt ser vi att det på många håll dras in på viktiga resurser till barn och unga. Neddragningarna som kommer att ge konsekvenser för hela samhället, men som vi vet kommer att slå särskilt hårt mot de unga som växer upp i socioekonomiskt svaga områden och som upplever att de inte har samma livschanser som andra. Unga som saknar framtidshopp och som inte känner att de behövs är de stora förlorarna idag och i framtiden.

Fryshuset har samma fokus som tidigare:

  • Att lyfta dem som påverkas av politikernas beslut men som själva sällan har någon möjlighet att påverka dem – våra unga!
  • Att ge barn och unga rätt förutsättningar, möjligheter och miljöer där de kan växa och utvecklas ser vi som den viktigaste investeringen samhället kan göra för framtiden.

Under valåret 2022 fokuserar vi på att:

  • Alla unga ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet
  • Alla unga ska fångas upp i samhällets främjande åtgärder
  • Alla unga har rätt till en meningsfull fritid och sammanhang där de kan bli sedda, bekräftade och lyssnade till

Läs mer om Fryshusets fokus valåret 2022.

Läs Johan Oljeqvists artikel ”När samhället sviker står gängen redo” (4 juli 2022)

Läs om Kronprinsessparets möte med Fryshuset den 22 september 2022

 


Politikerträffar


 

DIGITALA TRÄFFAR

Vi arrangerar återkommande informationsmöten för politiker och tjänstemän på alla nivåer, vanligen vid två olika tider på hösten och två på våren. Under våra digitala informationsträffar berättar vi hur vi arbetar med att möta både de akuta och de långsiktiga behov vi ser bland unga idag, liksom vilka utmaningar vi ser i vårt arbete. Du får under en informativ timme en dagsaktuell uppdatering om Fryshusets verksamheter i hela landet och om situationen för unga just nu. Det finns även utrymme för diskussion och frågor i anslutning till träffen.

Vecka 46

Tisdagen den 15 november, kl 17.00-18.30.
Fredagen den 18 november, kl 12.00-13.30

Vecka 6

Tisdagen den 7 februari, kl 17.00-18.30.
Fredagen den 10 februari, kl 12.00-13.30

Anmäl ditt intresse för att vara med på kommande träffar till kommunikationschef Carin Balfe Arbman på carin.balfe-arbman@fryshuset.se eller ring/SMSa på tel. 070-633 35 08. Tala om vilket datum du vill delta.

 

FYSISKA MÖTEN & STUDIEBESÖK

Utöver de digitala informationsträffarna går det bra att komma och besöka våra mötesplatser i större eller mindre grupp. 

Under valåret 2022 har vi även bjudit in partiledarna och andra representanter från de olika riksdagspartierna till besök på våra mötesplatser för att de ska få träffa vår ledning och verksamhetsansvariga, samt unga i våra verksamheter.

Under våren har partiledare, politiker och sakkunniga från bl a Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet besökt Fryshuset i Hammarby sjöstad.

Kontakta kommunikationschef Carin Balfe Arbman på carin.balfe-arbman@fryshuset.se för mer information om studiebesök.

 


Seminarier & Workshops


 

KONFERENS

”VÄGEN  FRAMÅT” – MOTORINTRESSERAD UNGDOMS KONFERENS

Fryshuset har, med stöd av Allmänna Arvsfonden, drivit projektet Motorintresserad Ungdom i tre års tid. Konferensen syftar till att dela de erfarenheter och lärdomar som projektgruppen har kommit fram till under resans gång, men också att se vilka vägar som finns framåt.

DAG & TID: 28 september, klockan 12.30-14.00. Digitalt via Teams.

PROGRAM

12.30 Hur det började – Historien bakom Motorintresseradungdom-projektet (MIU) och hur projektet startade.

12.45 Resultat & Effekt –Redovisning av projektets faktiska resultat och effekter efter lite mer än 3 års projekt.

12.55 Samhällsutmaning & Fryshusets förhållningssätt – Panelsamtal mellan Maja Heller, Michelle Axelsson,Camila Salazar Atias och Gustav Johansson för att lyfta motorburna ungas intresse i olika perspektiv både från kommunen, målgruppen och samhällsutmaning.

13.20 Paus

13.25 Uppstart och rekrytering –Kort intro kring Fryshusets kartläggning. Michelle Axelsson berättar om hur hon startade upp verksamheten i Avesta.

13.35 Nycklar & Nitar – Exempel på både saker som har gått över förväntan, och viktiga lärdomar.

13.40 Framtiden – Allmänna arvsfonden gjorde det möjligt att starta och driva projektet i tre år. Samtal om hur projektet kan fortsätta, utvecklas och leva vidare.

13.45 Frågestund –Deltagarnas frågor ifrån chatten

14.00 Avslut

MEDVERKANDE: Miriam Lundqvist – Chef kunskapsområde Ungdomskultur på Fryshuset; Maja Heller – Nationell projektledare Motorintresserad ungdom – en del av Fryshuset; Michelle Axelsson – Projektledare Motorintresserad ungdom Avesta – en del av Fryshuset; Gustav Johansson – från Motorintresserad ungdom Torsås; Camila Salazar Atías – Kriminolog och chef kunskapsområde Föredöme & framtidstro Fryshuset

ANMÄLAN: Deltagare: Anmäl dig här och få möteslänken i ett mail.

Läs pressinbjudan här

 

BULLETS

Under hösten 2022 kommer vi att bjuda in politiska partier, beslutsfattare, myndigheter och näringsliv till förhandsvisningar av filmen Bullets med efterföljande panelsamtal. Visningarna kommer att ske på Filmhuset respektive Biograf Aspen i Stockholm. Kontakta Camila Salazar Atias camila.salazar@fryshuset.se för mer information! Filmen visades även under Almedalen i juli och i Malmö i augusti. Spelfilmen Bullets har premiär i januari 2023. Se trailern här:

https://www.facebook.com/fryshuset/videos/759853305168926

 

ALMEDALEN

Fryshuset var på plats i Almedalen 2022! Läs mer om våra aktiviteter i Almedalen i år och om förhandsvisningen av filmen Bullets med efterföljande panelsamtal  den 4 och 6 juli på Folkets Bio Visby. Länk till vår pressrelease om Almedalen här!  Läs Johan Oljeqvists debattartikel ”När samhället sviker står gängen redo” (4 juli 2022)

 


 

FRYSHUSET SESSIONS

Fryshuset Sessions är inspirerande kunskapsträffar där olika verksamheter inom Fryshuset presenterar sina metoder, resultat och fokusfrågor, eller belyser aktuella ämnen. Träffarna vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor som berör ungas situation i samhället idag.

Fryshuset Sessions – arrangeras sista fredagen varje månad kl. 12.00-13.30, via Teams. Sista halvtimmen är vikt för diskussion och dialog.

Kommande Sessions (vi återkommer om programmen)

2022
28 oktober
25 november

2023
27 januari
25 februari
28 april
Tider: 12.00-13.30 (en timmes seminarium + 30 min frågor/diskussion)

Läs mer om Fryshuset Sessions här.


Se tidigare Sessions här:

27 maj 2022 –> ”Så engagerar vi unga tjejer som andra inte når” Länk till det inspelade seminariet

29 april 2022 –> ”Hur hanterar vi ungas oro inför framtiden?” INSTÄLLT

25 mars 2022 –> Så möter vi unga som står utanför arbete och studier Länk till det inspelade seminariet

29 oktober 2021 –> Unga i migration Länk till det inspelade seminariet.

24 september 2021 –> Unga och gängkriminalitet  Länk till det inspelade seminariet

 


Rapporter och undersökningar


 

Fryshuset publicerar årligen flera rapporter och utvärderingar. Våra årsrapporter, effektrapporter och hållbarhetsrapporter hittar du här. På ISE:s (Institutet för sociala utvärderingar) sida finns det fler publikationer.

 

RAPPORTER

 

White-paper: Om organiserad brottslighet och civilsamhället roll (4 juli 2022)

White-paper från seminarium och samtal om organiserad brottslighet och civilsamhällets roll i det brottspreventiva arbetet.
Seminariet genomfördes den 26 april, på Fryshuset i Hammarby sjöstad, Stockholm.

Gängkriminalitet och organiserad brottslighet är en av våra allvarligaste samhällsfrågor. Fryshuset har sedan starten arbetat med unga som hamnat i destruktiva subkulturer. Den 26 april gästades Fryshuset av en delegation med världsledande amerikanska experter, för samtal och seminarium om organiserad brottslighet, effektiv lagstiftning och civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet.

Delegationen bestod av sex poliser och jurister från Rutgers Institute for Secure Communities (RISC) i New Jersey. Seminariet kommenterades av en svensk panel av praktiker, forskare och representanter från civilsamhället. Några av experterna har under lång tid studerat hur kriminaliteten utvecklats i Sverige. Under seminariet fick vi ta del av deras reflektioner kring de svenska förhållandena samt lyssna till hur arbetet mot brottslighet hanteras i USA – främst i New York och New Jersey.

Seminariet ägde rum på Fryshuset i Hammarby sjöstad och genomfördes huvudsakligen på engelska. Besöket med den amerikanska delegationen genomförs i samarbete med Institutet för Framtidsstudier och Amir Rostami, docent i kriminologi, doktor i sociologi och före detta svensk polis. För mer information kontakta Camila Salazar Atias, chef Föredöme & Framtidstro, Fryshuset, camila.salazar@fryshuset.se

Ladda ner vårt White-paper på svenska från seminariet här:

Fryshuset_Whitepapper_Polisseminarium_29 april_2022

 


 

Ny rapport: ”Brottsförebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg – en utvärdering av Fryshusets preventiva insatser och civilsamhällets roll för unga i riskzonen” (1 juni 2022)
Den här rapporten är en utvärdering och analys av Stiftelsens Fryshusets förebyggande ungdomsarbete i Malmö och Helsingborg och bygger till stor del på intervjuer med ungdomar i utsatta områden, samt fältstudier. Rapporten är skriven av en forskare på sociologiska institutionen på Lunds universitet, på uppdrag av Fryshuset. Studien påbörjades i maj 2021 och avslutades i december 2021, och har finansierats av H.M. Drottning Silvias Stiftelse – Care About the Children,

Syftet med rapporten är att analysera den del av Fryshusets förebyggande ungdomsverksamhet i Malmö som ingår i det så kallade D’e’D-projektet, och i Helsingborg uppstart av ny verksamhet, i ett försök att sammanfatta hur ungdomar uppfattar dessa insatser och vilken betydelse projekten har för unga. Detta görs utifrån Fryshuset ambition att skapa tillitsfulla relationer med unga i utsatta områden i Malmö och Helsingborg och arbeta förebyggande och främjande gentemot ungdomar som befinner sig i riskzonen för att hamna i destruktiva miljöer och/eller brottslighet.

Delar av rapporten presenterades på Fryshusets politikerträffar den 22 och 31 mars, och rapporten släpptes sin helhet vid ett frukostseminarium på Fryshuset i Malmö 1 juni 2022. 

Ladda ner rapporten här.

Läs pressmeddelandet här.

 


 

Rapport: ”Solve for Tomorrow – Morgondagens lösningar” – ny nordisk rapport om vilka frågor som unga prioriterar. (29 april 2022) 
Nordisk rapport om ungas upplevelser av trygghet, psykisk hälsa/ohälsa, samt vilka frågor som är viktigast för dem. Nordiska jämförelse med en särskild avdelning om kriget i Ukraina.

Läs mer om rapporten här.

Ladda ner rapporten här


 

Ny rapport: Röster från unga som varken arbetar eller studerar (26 april 2022)
Flera rapporter och utredningar har visat att ungas perspektiv ofta saknas i både planerandet och i genomförandet av insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att möta det behovet har Fryshuset lyssnat in och sammanställt röster från unga i hela landet om deras behov att komma in på arbetsmarknaden i en rapport som publiceras idag. Många vittnar om bristande samverkan och komplicerade processer om man står utanför arbetsmarknaden och att civilsamhället stärker upp och att det krävs bättre samordning av offentliga aktörer. Rapporten är baserad på 14 anonyma djupintervjuer som genomfördes med unga som stod utanför arbetsmarknaden under hösten 2021.

Rapporten presenterades under Fryshuset Sessions den 25 mars, och släpptes i samband med ett seminarium den 26 april. 

Läs pressmeddelandet här!

Ladda ner rapporten här


 

Rapport: ”Ungas framtid på arbetsmarknaden” (8 februari 2022)
Rapport om unga som står utanför arbetsmarknad och studier, UVAS. Rapporten har tagits fram av 4-uvas, ett projekt inom Fryshuset med syfte att skapa ett samverkansdokument för unga i den är målgruppen. Rapporten, som släpptes i samband med den välbesökta konferens som 4-uvas arrangerade den 8 februari 2022, baserar sig på en undersökning gjord bland 707 ungdomar i åldrarna 13 – 25 år, från både storstad och landsbygd i Sverige.

Ladda ner rapporten här!


 

Rapport: ”Ungas röster i pandemin” (27 maj 2021)
Vi vill lyfta ungas röster i pandemin om hur de upplever sin vardag och hur de ser på framtiden. Vår rapport baseras på en enkät bland unga, i åldern 13-25 år, som vi genomförde under mars-april 2021 i Fryshusets olika kanaler och Ungdomar.se. För mer information om undersökningen och rapporten se:

Läs mer om rapporten härSe filmer med några ungas röster ∗ Vår pressrelease om rapporten den 27 maj ∗ Affisch till politiker ”100_röster_om_pandemin” (16 juni) ∗ Johan Oljeqvists följebrev till affischen (16 juni) ∗ Läs och ladda ner hela rapporten här: ”Ungas röster i pandemin” (27 maj 2021)


 

Rapport från Motorintresserad Ungdoms konferens ”Dags att gasa” den 20 maj, 2021
White-paper: ”Dags att gasa – Rapport” (2020-06-22)

Se den inspelade konferensen här


 

Rapport: ”Hur har du det?”, 5 maj 2021
Fryshuset och Ungdomar.se har tillsammans med Mind tagit fram en rapport om ungas psykiska mående. Rapporten baseras på en undersökning genomförd på Fryshusets webbplats Ungdomar.se med 1073 svarande från hela Sverige i åldrarna 15-25 år.

Ladda ner rapporten här.   Läs pressreleasen här.


 

Förstasidan på rapporten "Ett smörgåsbord av möjligheter"

Rapport: ”Ett smörgåsbord av möjligheter”, 4 februari 2021
En analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet.
Om Fryshusets verksamhet Passus. Utvärderingen har genomförts med stöd av Brottsförebyggande rådet (Brå).

Länk till studien: http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1524919&dswid=7556

Ladda ner rapporterna här:
Ett smörgåsbord av möjligheter – en kortversion av Passus utvärdering
Ett smörgåsbord av möjligheter Skriftserien 4 feb 2021


 

Förstasidan på rapporten "Jourhavande diversearbetare i verkligheten"

Rapport: ”Jourhavande diversearbetare i verkligheten”, juni 2020
En rapport om Fryshusets mobila teams arbete i Östberga. Rapporten är framtagen av Brå och kan läsas här.


 

Förstasidan på rapporten "Civilsamhället i Orten"

Rapport: ”Civilsamhället i Orten”, våren 2020
”Civilsamhället i orten – Fryshusets roll som systempåverkare och byggare av socialt kapital i Husby”. Av: Eva Nilsson-Lundmark och Ingvar Nilsson. Rapporten är finansierad av Gålöstiftelsen. Ladda ner rapporten här: Rapport Civilsamhället i Orten av Nilsson Lundmark 2020

Seminarium: ”Civilsamhället i orten”. Se seminariet med Ingvar Nilsson med fler från den 27 maj 2021 på Fryshuset i Husby.


 

Förstasidan på rekommendationerna Så förhindrar vi att unga hamnar i gängkriminalitet

White Paper: ”Så förhindrar vi att unga hamnar i gängkriminalitet”, februari 2020
White Paper med policyrekommendationer från konferensen ”Den första som såg mig var en gängledare” på Fryshuset i Hammarby Sjöstad 17 februari 2020. Seminariet arrangerades av Unga Fredsbyggare och Institutet för demokrati och dialog IDEDI, båda verksamheter inom Fryshuset.

Länk till UR:s inspelning av seminariet.
Ladda ner rapporten här:
White paper konferens ”Den första som såg mig var en gängledare” 17 feb 2020

 


Debattartiklar


 

Här är några av de debattartiklar som vi har skrivit eller medverkat i det senaste året:

”Hur förhindrar vi att barn rekryteras till kriminella gäng” (Skolvärlden, 2022-08-15)

”När samhället sviker står gängen redo”, (Altinget, 2022-08-09)

”De lösningar som krävs måste varken vara revolutionära eller nya” (Sydsvenskan, 2021-10-29)

”Skärpt spelreglering hotar civilsamhället” (DN Debatt, 2021-10-14)

”Ett växelnummer kan stärka civilsamhället” (Alltinget, 2021-09-17)

”Den blomstertid som inte kommer…”  (Nya Wermlands-Tidningen 2021-08-04, Norran 2021-07-24, Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning, Skövde Nyheter, Västgötabladet och Norra Skåne 2021-07-11)

”En växande ungdomsskuld får förödande konsekvenser.” (Värnamo Nyheter 202108-04, Borås Tidning 2021-07-23, Skaraborgs Läns Tidning 2021-07-09)

”Så skapar vi ett nytt samhällskontrakt” (Dagens Arena, 2021-06-11)

 


Aktuella frågor just nu


 

Tilläggsbelopp för gymnasieskolans specialpedagogiska program
Läs intervjun med Johan Oljeqvist, Fryshusets vd: Så drabbar nedskärningarna unga med diagnoser (ETC.se 2021-05-07)
Glädjande nog har detta beslut tagits tillbaka, så att vi kommer att kunna erbjuda elever platser i höst på våra AST-program.

 

Friskolornas framtid
Vi är även engagerade i frågan om friskolornas framtid. Läs intervjun med Johan Oljeqvist i Tidningen Näringslivet från den 17 december 2021: Fryshuset kan tvingas stäng om Ekström planer gå i lås.

 


Remissvar


Fryshuset är sedan många år en remissinstans för frågor inom våra verksamhetsområden. Några av våra senaste remissvar:

2021-08-30 Justitiedepartementet
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk (SOU 2021:68) Fryshuset är tillfrågad som remissinstans.

2021-03 Region Stockholm, Regionstyrelsen
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen (RS 2020-0827) Fryshusets folkhögskola är tillfrågad som remissinstans.

2021-02 Socialdepartementet
Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) Fryshuset är tillfrågad som remissinstans.

2020-11-09 Justitiedepartementet
Utkast till lagrådsremiss: Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet (dnr Ju2020/02657/L5)

2020-01-22 Justitiedepartementet
Fryshusets yttrande för: En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder (dnr Ju2019/03455/L5 )

 


Pressreleaser


I vårt pressrum på Mynewsdesk finns aktuella pressreleaser, pressbilder och annan information för nedladdning.

Våra senaste pressreleaser:

Civilsamhället spelar en viktig roll när unga ska in på arbetsmarknaden (2022-04-29)
Fryshuset Malmö är redo att starta ett nytt kapitel i Folkets Park  (2022-03-29)
Fryshuset bjuder in musikbranschen för att öka mångfalden i Sveriges kulturliv (2022-03-29)
Lansering av Planet One – mötesplatsen för ungas klimatengagemang (2022-02-28)
Ny rapport om ungas framtid på arbetsmarknaden (2022-02-01)
Nytt skateboardprojekt i Borlänge ska hjälpa unga nyanlända in i samhället (2022-03-14)
Nytt skateboardprojekt i Eslöv ska hjälpa unga nyanlända in i samhället (2022-03-14)
Åtta grupper av unga innovatörer gör upp i finalen av Sustainability hackathon 2021 (2022-01-24)

Länk till vårt pressrum

 


Presskontakt


 

Carin Balfe Arbman, kommunikationschef, Fryshuset, tel. 070-633 35 08, carin.balfe-arbman@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår