– Jag tog fram en policy tillsammans med RFSU för hur mänskliga rättigheter skulle genomsyra UD:s utvecklingssamarbete och all utrikespolitik. Fokus låg på kvinnors rättigheter samt sexuell- och reproduktiv hälsa. Oavsett om det handlade om handel i Hong Kong, katastrofbistånd i Pakistan eller miljösamarbete i Finland så skulle kvinnors rättigheter relateras till varje svensk insats i det landet

Jobbet på UD innebar möten med makthavare i olika länder som inte var så vana vid demokrati och möten med människor som hade blivit utsatta för olika övergrepp eller kunde vittna om dem.

– Jag kunde direkt se med egna ögon vilken betydelse det här konkreta arbetet med MR gjorde för människor. Därför är det särskilt roligt för mig att få möjlighet att jobba med MR tillsammans med våra elever på Fryshuset Grundskola Västra. Här kan jag levandegöra det skrivna materialet i deras SO-böcker med anekdoter från UD och på så sätt kunna entusiasmera eleverna till att vilja lära.

Eleverna har brainstormat fram rum i rummet och inspelningar samtidigt som de har känt oro över att våga blotta sig och sina erfarenheter. Tillsammans med lärarna i SO, svenska, engelska, bild och musik har de skrivit dikter, spoken word och målat.

– Jag är så stolt över dem! De har varit så modiga! Jag ser fram emot att visa upp vår kub i Kungsträdgården, 29-31 augusti!

Nina har även arbetat på Vetenskapsrådet med forskningsfinansiering, Nordiska Afrikainstitutet med utvecklingsforskning samt en period på FN i Nairobi direkt efter masterexamen i freds- och konfliktforskning från Uppsala universitet. Genom lärararbetet efter lärarexamen från Linköpings universitet för några år sedan har hon nu möjligheten att på daglig bas hjälpa ungdomar att nå sina drömmar.

Nina Frödin, lärare i spanska och SO samt mentor för åk 7

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår