42 åriga Yazmine Nour Josander är skolchef över Fryshuset grundskola Stockholm, Fryshuset Gymnasium, Fryshuset grundskola Västra och Fryshuset Akademiska Järva. Hon omges inte bara av barn på sin arbetsplats utan tar även in sina egna barns bästa vänner som bonusbarn i sitt hem. Förutom att arbeta som skolchef för Fryshusets skolor är hon i dagsläget även tillfällig rektor för nystartade skolan Fryshuset Akademiska Järva, Fryshusets första skola för unga i åldersspannet förskoleklass till sexan.
– Det här är historiskt för Fryshuset. Vi har alltid haft åldersspannet uppåt men inte neråt, det känns fantastiskt att vi nu även når den yngre målgruppen. Jag hoppas att Fryshuset och dess värdegrund framöver även ska finnas på förskolan, det är så vi kan fortsätta jobba förebyggande.

Yazmine har känt till Fryshuset från att hon var ung och själv brukade gå på Fryshusets discon.
– Jag har alltid känt att jag delar deras värdegrund och arbetet de gör för unga. Just det här med att det finns en plats för alla. För mig har Fryshuset alltid varit väldigt positivt så när jag såg att de sökte personal kände jag att det är där jag ska vara.

Något hon motiveras av är personalen hon arbetar tillsammans med och att se eleverna lyckas.
– Det känns som att personalen är där för att de vill göra skillnad. De jobbar inte bara av sin tid utan de lägger ner hela sin själ. Jag vill att eleverna ska se mångfald i olika arbetsroller och möta lärare och andra vuxna som de kan identifiera sig med. Det är superviktigt att de får såna förebilder. En av skolornas viktigaste uppgifter är att inom ramen för läroplan och skollag ge utrymme för interkulturalitet där elevers och personalens interkulturella kompetens respekteras och används. Alla ska få känna en trygghet och stolthet att vara den de är.

För att rusta eleverna inför en alltmer digitaliserad värld har Fryshuset grundskola Västra och Fryshuset Akademiska Järva IT och programmering som en röd tråd genom hela skoltiden.
– Det är viktigt att våra elever inte hamnar i ett digitalt utanförskap. Vi erbjuder programmering som fristående ämne från förskoleklass till nian för att stärka den digitala kompetensen. De får jobba med problemlösning, lära sig bygga spel, appar och de äldre barnen får prova bygga hemsidor. Vi vill främja utvecklingen av deras logiska tänkande och förmåga till problemlösning.

Förutom IT satsar även Fryshusets skolor i Husby på ett språkutvecklande arbetssätt.
– Vi har mycket svenska på schemat. Många av våra elever har svenska som andraspråk. Det är viktigt att även se det som positivt. I ett tidigt skede i sina liv kan de redan flera språk. Det är fantastiskt! Skolorna ska ständigt anpassa arbetssätt och metoder efter elevernas olika behov.

– Fryshusets skolor ska vara en plats för alla. Alla elever ska lyckas. Det som skiljer sig från andra skolor är att Fryshuset har ett flöde med förflyttning. Du kan gå grundskolan, sen kan du gå gymnasiet, du kan spela basket, dansa, skejta, hela ens värld finns plats här. Det blir mycket mer meningsfullt. Jag själv som förälder älskar det konceptet. Elever ska inte behöva lämna sitt område för att gå i en bra skola och för att göra saker de tycker om. Fryshuset kan följa med hela vägen.

Ansök till Fryshusets skolor här:
Fryshuset Akademiska Järva
Fryshuset grundskola Västra
Fryshuset grundskola Stockholm
Fryshuset Gymnasium