image

Material

Inom projektet kommer verktyg, handböcker, kartläggningar och digitala seminarier att produceras – och allt kommer att samlas här, som en bank av empowerment, metoder & verktyg, möjliga utbildningsvägar och inspiration!

INSPIRATION – HANDBÖCKER

A Toolkit of Music Production Workshops, A Handbook of Empowerment och How to Become a Producer är alla användbara material i det konkreta arbetet med att göra musikproduktion till en mera jämställd del av musikbranschen. Den sista är mera fristående och beskriver hur alla som är intresserade av att etablera sig inom musikproduktion kan gå tillväga, med allt ifrån hands on-guider i hur en hemmastudio fungerar till vilka roller, organisationer och utbildningar som finns.

A Toolkit of Music Production Workshops och A Handbook of Empowerment är perfekta att använda tillsammans, under både planering och genomförande av interaktiva workshops eller kurser som fokuserar på musik och musikproduktion och som har unga tjejer och ickebinära som målgrupp. Den första innehåller tydliga praktiska tillvägagångssätt för att skapa nyfikenhet och intresse för musikproduktion, samlade i fem workshops (en sjätte presenteras i en filmad inspirationsworkshop längre ner på sidan). Den sista presenterar teorier, erfarenheter och statistik i sällskap med pedagogiska riktlinjer och tips – för att möjliggöra ett praktiskt arbete för en mera jämställd och inkluderande musikbransch.

 

INSPIRATION – DIGITALA SEMINARIER OCH INTERVJUER

Här nedanför finns tre av de seminarier som genomfördes under projektet, för att sätta sökarljuset på behovet av en ökad jämställdhet inom musikbranschen i allmänhet och musikproduktion i synnerhet. Längst ner finns även en inspirerande film som visar hur en workshop med tema kollektiv musikproduktion blir lustfylld och produktiv, när tydliga ramar utmanar både tid och innehåll.

Ett panelsamtal med Jenny Hermanson, managing director på Spotify, och artisterna/producenterna Nadia Essah och Kerstin Ljungström samt producenten Charlie Bernardo.

En intervju med Melisha Linnell – artist, låtskrivare och producent – som drivit egen musikstudio i över 20 år.

Equalizer Talks är ett samtal om jämställdhet i musikbranschen som genomfördes på YOU+ Music 2021.

 

INSPIRATION – WORKSHOP I KOLLEKTIV MUSIKPRODUKTION

En inspirerande workshop i kollektiv musikproduktion, under ledning av producenterna Annelie Åkerlund, Amanda Kohlström, Katarina Testad och Thale Log Skage.