image

Bli volontär

En volontär är en person som vill dela med sig av sin tid, kompetens ochengagemang till barn och mammor i vår verksamhet. Det är berikande, utvecklande och roligt att vara volontär.

Vill du bli volontär? – Skicka din intresseanmälan till ansvarig i din stad. Se kontaktuppgifter här!

Amigos
“Amigos” är namnet på våra volontärer som fungerar som positiva förebilder för barnen i verksamheten. Amigos finns med på våra träffar och aktiviteter. Förutom att hjälpa till i det praktiska arbetet är Amigos huvuduppgift att se till att barnen trivs, har roligt och är delaktiga i träffar och aktiviteter utifrån varje barns behov och förutsättningar.

För våra barn och mammors trygghet kräver vi att samtliga volontärer lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret.