image

Föräldrastöd

COPE  är en föräldrautbildning som vi erbjuder kostnadsfritt en gång per år till våra medlemmar.

Innehåll

STOCKHOLM:

Kursen finns i två ålderspann, 3-12 år och 12-18 år.

Det är ett utvecklingsstödjande program om hur man lättare kan hantera vardagliga situationer, och är lämpligt att använda i förebyggande syfte. Utbildningen är utarbetat av professor Charles Cunningham vid Master’s Children’s hospital i Hamilton, Ontario.

För mer information om COPE, besök www.svenskacope.se.

Under tiden ni mammor utbildas kommer era barn, tillsammans med våra Amigos, att ta del av inspirerande och spännande aktiviteter i Barnkammar’n. Inga barn kommer att vara med i utbildningssalen.

Vid eventuella frågor kan ni kontakta verksamhetsansvarig laila.belalem@fryshuset.se