image

Tack till

Vi tackar ödmjukast våra sponsorer, samarbetspartners och bidragsgivare!

Barn till Ensamma Mammor är en bidragsberoende verksamhet som har förmånen att på olika sätt bli stöttade av dessa samhällsaktörer.