Om hederskultur

Vad är hederskultur?
En hederskultur är baserat på en högt värderad patriarkal makt som enligt gruppen kan försvaras med alla medel. I dessa sociala miljöer är mannens rykte beroende av ett trovärdigt hot om våld.

Hederskulturer finns oftast i patriarkala samhällen med bristfälliga juridiska institutioner och statliga mekanismer där personer i stor utsträckning fått förlita sig till det skydd som de själva kan erbjuda genom heder och genom ett socialt anseende. Social och ekonomisk marginalisering i samhället är också en förstärkande faktor i upprätthållandet av hederskulturer.

Vilka drabbas av hederskultur?
Det är främst kvinnor som utsätts och begränsas i sin frihet att leva sitt liv som de önskar. Även män kan drabbas, män som stödjer eller beskyddar en utsatt kvinna, inleder en relation med en kvinna som anses tillhöra en annan man eller att det är mot hennes familjs vilja, eller en man som lever i en icke-hetero relation.

Hur uttrycks hederskultur?
Hedersrelaterat våld är ett kollektivt våld som utförs av familjen och som även skyddar förövarna, vilket därför leder till få anmälningar och åtal. Våldet är främst psykiskt i form av kränkningar, skambeläggning, förödmjukelse, kontroll, undandragen kärlek och omsorg, hot och liknande. Även fysiskt våld förekommer.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.