Utbildning

Elektras Ambassadörsutbildning

Vi driver ett utbildningsprojekt för dig som är ung och brinner för mänskliga rättigheter och vill sprida kunskap kring hedersrelaterat våld och förtryck. Här får man lära sig om demokratiska värderingar och vilka rättigheter och skyldigheter som människor har för varandra. Vi pratar också mycket om fördomar, utanförskap, och hur hedersrelaterade förtryck kan se ut. Tillsammans stöttar vi varandra att påverka omgivningen och förändra hedersrelaterade attityder. Vi tror på ungdomars möjligheter att göra skillnad!

Utbildningen riktar sig till unga som vill lära sig mer om hedersfrågor och mänskliga rättigheter. De behöver inte själva ha varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck utan det viktigaste är att de brinner för frågan och vill bidra till att skapa en förändring.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska kunna agera som ambassadörer och vara förändringsagenter för Elektras förebyggande arbete. De unga sprider kunskapen vidare i sina lokalsamhällen och fungerar som positiva förebilder och som ett stöd i frågorna för vänner och bekanta. Detta genom att de deltar i Fryshuset och Elektras informationsspridning och föreläsningar, blir ungdomsledare i verksamheterna eller driver sina egna projekt. Unga som tidigare deltagit i utbildningen och diplomerats som Elektra ambassadörer leder utbildningsträffarna under handledning av Elektras verksamhetsansvariga.

Utbildningen pågår under två terminer i en sluten grupp med träffar en gång i veckan. Som utgångspunkt inkluderar grupperna deltagare oavsett kön. Separatistiska grupper kan skapas om deltagarna inte känner sig trygga i en blandad grupp, men fokus är att skapa ett tryggt rum i den blandade gruppen.

Ambassadörsutbildningen handlar om att ge unga möjlighet att i ett tryggt rum samtala om och diskutera normer och jämställdhet och utmana sina egna attityder och värderingar. Det bidrar till en större förståelse och fördjupning i vad hedersrelaterat våld och förtryck är och ger kunskap om hur och av vem det är möjligt att söka hjälp. Utbildningen ger deltagarna verktyg, kunskap och förståelse kring heder genom att ämnen som mänskliga rättigheter, civilkurage, konflikthantering, sex och relationer och samtycke behandlas med fokus på hedersnormer.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill vara med!

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår