Anhörig

Många anhöriga söker sig till oss för att få stöd. De kan utrycka oro kring att någon som står dem nära börjat formulera nya och starka åsikter. Eller att de misstänker att personen börjat dras in i kriminalitet. De flesta anhöriga är föräldrar eller partners. Men vi möter även kollegan, kompisen eller det vuxna barnet.

Frågeställningar vi möter kan exempelvis vara:
– Hur kan jag bryta det personen är indragen i?
– Jag vill hjälpa, men hur gör jag det på bästa sätt?
– Eller, personen vill inte längre prata med mig, hur gör jag då?
– Men även, hur mår jag? Hur blir det här för mig?

Det vi tydligt ser som viktigt för er båda är att trygga och utveckla er relation. Så vårt anhörigstöd handlar till stor del om just det. Att stötta er kommunikation och ert samspel. I de flesta fall behöver de anhöriga även stöd för egen del. Att vara anhörig kan periodvis vara rejält tungt. Många känner sig ensamma och maktlösa, något som i sin tur tär på den egna hälsan. Och ibland behöver hela familjen stöd i att bearbeta sina upplevelser. Eller att återuppta kontakten efter exempelvis ett avhopp.

Samtalsstöd för anhöriga

Hos oss erbjuds du stödsamtal antingen via telefon eller om du vill besöka oss i Stockholm. Har du önskemål om att få vara anonym så har vi den möjligheten. Vi som arbetar med anhörigstöd har gedigen utbildning och har jobbat inom området i flera år. Vi har även gruppverksamhet för anhöriga.

Om du är anhörig och önskar stöd maila oss på exit@fryshuset.se. Beskriv gärna kortfattat din situation och skriv “Anhörigstöd” i rubriken.

Tips till dig som anhörig

Vad lockade?
Många ledtrådar kan ligga i att hitta vad som fick den unge att dra sig till gruppen från första början. Det kan exempelvis vara något som personen saknat i sitt liv; trygghet, gemenskap, känslan av att vara bra på något m.m. Om du/ni kan se den unges egentliga behov så möt upp med just det och erbjud det från annat håll. Ta gärna stöd från andra i ditt/ert nätverk så att ni är flera som är beredda att fånga upp. Utgå från de personer som den unge känner sig trygg med.

Gör skillnad på sak och person. Upprepa och var tydlig.
Var gärna tydlig i vad du tycker kring det som sker, det kan vara bra att också visa det med starka känslor. Men gör skillnad på sak och person. Exempelvis, ”Jag ogillar/accepterar inte det sätt du just nu väljer att leva på. Men, jag gillar/accepterar dig därför att…….!”

Stärk
Håll främsta fokus på personlighet och vad du tycker personen gör rätt, snarare än vad personen gör fel. Och när den unge gör framsteg, uppmuntra och sätt ord på det. Det vi fokuserar på växer.

Jämlik dialog
Samtal som kan tolkas som hot eller anklagelse besvaras ofta med försvar och dialogen kan lätt hamna i en låsning. Börja gärna med hur du upplever och tolkar situationen. För att sedan bolla över ”vad tänker du om det?”

Om den unge vänder sig till dig
Var närvarande och verkligen lyssna in vad personen har att berätta. Sedan fråga vad den unge har för funderingar kring lösning och vad personen behöver just nu. Det är oftast viktigare än att du direkt går in i lösningsfokus och försöker ge kloka råd.

Gränssättning
Beroende på hur er relation ser ut så kan du behöva fundera kring gränssättning. Tänk i så fall igenom detta innan och motivera tydligt. Det ska vara lagom stort då det är viktigt att hålla en uppsatt gräns. Tydliggör din omtanke för personen, vilken relation du önskar och din gräns. Berätta också vad du kommer att göra om gränsen överskrids.

Din hälsa
Var ärlig med dig själv och vad mäktar du med. Mellan varven är det mycket viktigt att du har en plan för återhämtning. Glöm inte bort att lyssna in hur du själv mår psykiskt och fysiskt, ge det sitt utrymme!

Kompletterande stöd

Följande är exempel på områden som vi ofta stöter på och som du är välkommen att lyfta och prata om. För bästa hjälp så brukar vi dock i dessa fall rekommendera kompletterande stöd.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Vårt tips: Vi har vana att möta denna grupp, dock ingår det ej inom vår expertis och därför kan det många gånger vara bra att här ha ett kompletterande stöd.

Beroendeproblematik (som närstående eller med eget beroende)
Våra tips: Vad gäller vidare hänvisning kan du alltid höra dig för via 1177. Inom alkoholmissbruk kan vi dock tipsa er om Alkohollinjen. Eller om det handlar om spelmissbruk så kan Stödlinjen vara er behjälpliga.

Svårare ohälsa hos den anhörige
Vårt tips: Hos oss är du varmt välkommen att få stöd i din roll som anhörig. Upplever du att du är i behov av ytterligare stöd för din fysiska och/eller psykiska hälsa så kan det vara hjälpsamt att även kontakta din lokala vårdgivare.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.