För föreningar

Frysbox är ett samarbete mellan en ideell förening och Fryshuset där respektive part står för sina kompetenser.

Föreningen står för ledare med kompetens inom kampsport, ledarskap och föreningskunskap. Föreningslivet erbjuder möjligheten till delaktighet och en positiv gemenskap där unga kan växa och utvecklas och bli en del av ett positivt sammanhang. Föreningen har en stark och levande värdegrund som går i linje med Fryshusets värdegrund där varje individ ska få möjligheten att växa utifrån sina förutsättningar.

Fryshuset tillhandahåller kvalitetssäkring av metoden Frysbox.  Fryshuset har erfarenheten av att arbeta med ungdomar sedan mer än 30 år utifrån sin starka och levande värdegrund. Genom Fryshuset erbjuder ett nätverk av ytterliga verksamheter där unga kan få extra stöd vid behov. tex Elektra som arbetar med hedersrelaterade frågor.

Hur kommer man igång?

För att komma igång med Frysbox skapar föreningen en projektplan samt en budget för hur satsningen kommer att finansieras i föreningen, detta kan man få hjälp med av Frysboxpersonal. Nästa steg är att de ledare som kommer att vara aktiva i satsningen går utbildningar i metoden Frysbox. Utbildningarna är uppbyggda enligt följande steg

Utbildningsdel 1.

Omfattning 1 + ½ dag, där vi tillsammans genomför ett Frysboxpass så att ledarna får uppleva ett komplett tränings och dialogtillfälle. Därefter går vi igenom: Framgångsfaktorer med Frysboxmetoden, Värdegrund, Dialogens struktur och syfte, Ledarnas roller, Dokumentation, Gruppdynamiken, Aktiv rekrytering

Efter första utbildningen har föreningen tillräckligt med kunskap och verktyg för att komma igång med en grupp och börja arbetat med metoden.

Utbildningsdel 2.

Omfattning 1+ ½ dag, ledarna i föreningen har gått utbildningsdel 1 och har kommit igång med en grupp. Utbildningen ger ytterligare verktyg för att möta de erfarenheter föreningen har samlat på sig med gruppen.  Utbildningen innehåller djupare kunskap i: Planering av terminen, vikten av ett tydligt och enat Ledarskap, Rekrytering, Handledning, Enskilda ärenden samt Avtalsskrivning.

Utbildningsdel 3

Detta är en handledningsbaserad utbildningsdel där ledarna i föreningarna tar med egna case från grupperna och Frysboxutbildarna bidrar med case från tidigare erfarenheter. Ledarna i föreningen har tagit till sig metoden och kan nu jobba på ett djupare plan med ungas utveckling ur ett psykologiskt perspektiv. Utbildningen sker efter att föreningarna har drivit Frysbox under en tid och har samlat på sig erfarenheter av att jobba med ungdomar i en social verksamhet.

Samarbetsavtal

För att arbeta med metoden Frysbox tecknar föreningen och Fryshuset/Frysbox ett gemensamt avtal. I syfte att förtydliga roller och åtaganden, samt för att värna om kvalitet och respektive parts varumärken. Föreningen binder sig till regelbunden handledning som tjänar 2 syften.

 • Föreningen får stöd i arbete med unga både i det praktiska arbetet med att hålla träningar och dialoger och att hitta finansiering.
 • Frysbox kvalitetssäkrar och skyddar varumärket och metoden.

Vinster och utmaningar

Vi som jobbat med Frysbox över åren har sett en otrolig positiv utveckling hos de ungdomar som deltagit. Detta är svårt att beskriva i ord. Men väljer man att arbeta med metoden kan vi garantera att man får så mycket tillbaka, under förutsättning att man är villig att engagera sig och vara närvarande i det man gör. Bakom varje framgång ligger arbete. Vi har identifierat i korthet vad vi tycker är fördelarna och även utmaningarna med att driva verksamheten.

Fördelar

 • Få in och behålla unga tjejer & killar i föreningen.
 • Nå målgrupper som man annars inte når, genom att priset är lågt samt att metoden är anpassad för unga.
 • Nå nya unga ledare
 • Egen utveckling för ledarna genom handledning och utbildning.
 • Tillgång till ett stort nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter.
 • Möjligheter att söka bidrag för att arbeta med metoden.
 • En härlig ungdomsenergi till föreningen.

Utmaningar

 • Frysbox kräver resurser i form av tid för planering, genomföring, dokumentation samt handledning.
 • Man underskattar tiden man behöver lägga på vardera grupp plus den planering som krävs.
 • Att behålla engagerade ledare över tid kräver ofta ekonomisk ersättning.

Kostnader

Kostnader för utbildning och att driva Frysbox i föreningen.
Utbildning: 3500kr/deltagare och tillfälle.
Handledning: 4 handledningstillfällen/år 10 000kr
Nätverksträffar och varumärke: 10 000kr/år
Arvoden: Ca 100h/termin á 200kr

Egenkostnader:
Material: Utrustning samt lindor & tandskydd
Frukt: ca 3000kr/termin och grupp
Ev lokalhyra vid behov.

Inom projektet Integration på ett aktivt och Förebyggande sätt, vilket är ett samarbete mellan Svenska Budo & Kampsportsförbundet och Frysbox, erbjuder vi följande: Utbildning i metoden, handledning under projekttiden samt att vi stöd i uppstartsfasen bla i arbetet med ansökningar för Frysbox kostnadsfritt.

Föreningar som inte tillhör Svenska Budo & Kampsportsförbundet vänligen kontakta oss för priser samt förslag på hur utbildningarna kan finansieras.