Om Frysbox

Frysbox är en verksamhet och metod där fysisk träning i form av kampsport varvas med självstärkande övningar. Vi bygger gemenskap, trygghet och självkänsla.

Dialog som verktyg

I träningsgruppen skapas en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och känna delaktighet, tillhörighet och ansvar. Vi tränar på att göra medvetna och aktiva val och ger verktyg för att nå sina mål. Med dialogen som verktyg jobbar vi med värderingar, att känna och sätta sina egna gränser och få mer självförtroende

Thaiboxning

Fysisk träning ger utlopp för många olika känslor samtidigt som det främjar hälsa och välbefinnande. Träning i thaiboxning ger kunskaper i självförsvar och bra kroppskontroll, men även mental träning. Det ger ett disciplinerat tänkande, grundat på en filosofi med respekt och ödmjukhet inför andra människor.

Resultat

Vi som jobbat med Frysbox över åren har sett en otrolig positiv utveckling hos de ungdomar som deltagit. Idrott och andra passionerade intressen är en effektiv skyddsfaktor som hindrar många ungdomar från att hamna snett i livet. I träningsgruppen skapas en miljö för ungdomarna att prata, bli hörda och känna delaktighet, tillhörighet och ansvar. Med dialogen som verktyg jobbar vi med värderingar, att känna och sätta sina egna gränser och få mer självförtroende. Genom att svettas, slita och träna tillsammans bygger vi förtroende och ungdomarna stärker sina band till varandra.

För intresserade föreningar

Frysbox är ett projekt där vi inom Fryshuset samarbetar med olika ideella föreningar inom kampsport. Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett samarbete!

Föreningen står för ledare med kompetens inom kampsport, ledarskap och föreningskunskap. För unga erbjuder föreningslivet möjlighet till delaktighet och gemenskap där unga kan växa och utvecklas och bli en del av ett positivt sammanhang. Föreningen har en stark och levande värdegrund som överensstämmer med Fryshusets där varje individ ska ges möjligheten att växa utifrån sina egna förutsättningar.

Fryshuset kvalitetssäkrar metoden Frysbox genom utbildning och handledning. Genom Fryshuset erbjuds ett nätverk av ytterligare verksamheter där unga får extra stöd vid behov. Sedan mer än 30 år har Fryshuset arbetat med unga utifrån sin starka och levande värdegrund.

Fördelar

  • Få in och behålla ungdomar i föreningen, en härlig ungdomsenergi!
  • Nå målgrupper som man annars inte når, genom lågt pris och en metod anpassad för unga.
  • Nå unga ledare.
  • Egen personlig utveckling för ledarna genom handledning och utbildning.
  • Tillgång till ett stort nationellt nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensamma aktiviteter.
  • Möjlighet att söka bidrag för att arbeta med metoden.

Kontakta oss om du vill veta mer!