Tillgänglighet

Hammarby Sjöstad:
Fryschillet arbetar aktivt för att alla ska känna sig lika välkomna oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuell läggning. Dock måste du vara i högstadie eller gymnasie-ålder för att hänga hos oss.

Det finns det ett trappsteg för att komma in i lokalen, sitter du i rullstol finns det en ramp som lätt kan tas ut så du kan rulla upp. Det finns en handikapptoalett i Fryshusets foajé, i anslutning till Fryschillet.