Bakgrund

Fryshuset genomförde en inspirations- och kunskapsturné genom Sverige från september 2008 till maj 2011. Turnén gick under namnet Fryshusandan.

Syftet var att lyfta ungas behov, göra deras röster hörda och att skapa dialog mellan unga och vuxna. Efter turnén visade flera organisationer intresse för att hålla kontakt och fortsätta arbetet. Därför skapades nätverket Fryshusandan. Idag är Fryshusandans mål att öka ungas inflytande och att skapa samhällsförändring genom att utveckla ungdomsorganisationer.

2008-2011

Under inspirations- och kunskapsturnén gjorde Fryshuset 25 nedslag i olika regioner och träffade 120 kommuner – från Gällivare i norr till Tomelilla i söder. Vi lyssnade på och samtalade med 7500 personer, varav 3000 unga.

Vi såg tydliga mönster – ungas behov och vardag var överraskande lika över hela Sverige. Resultatet blev idéer till en handlingsplan för kommunens beslutsfattare om vilka åtgärder som behövdes för att åstadkomma positiv förändring för unga. Tanken var även att Fryshusandan skulle uppmuntra till nya projekt och inspirera redan existerande verksamheter runt om i Sverige till att utvecklas.

Under vår turné upptäckte vi fantastiska verksamheter och engagerade entreprenörer runtom i landet. Vi lärde oss mycket av de olika verksamheterna och verksamheterna drog i sin tur nytta av vår och varandras kunskap. Turnén resulterade i rapporten Sveriges största dialog med unga. https://fryshusandan.fryshuset.se/files/2012/06/Rapport-Sveriges_storsta_dialog_med_unga.pdf

SVD skrev även en artikel om resultatet av rapporten
https://www.svd.se/unga-vill-ha-battre-kontakt-med-vuxna

2012-2014

Efter turnén visade flera organisationer intresse för att hålla kontakt och träffas för utbildning och utbyte. En övergång gjordes därefter från inspirations- och kunskapsturné till något mer beständigt och Fryshusandan som rikstäckande nätverk tog form.

Fram till 2014 låg fokus på att etablera nätverket som idag består av omkring 300 ungdomsorganisationer från alla sektorer i samhället. Projektperioden innebar även en fördjupning i medlemsorganisationernas verksamheter och utmaningar. Parallellt genomfördes utbildningar och konferenser för att möta medlemmarnas utvecklingsbehov lokalt. Entreprenörslägret Camp Connect för unga och deras ledare startades.

https://www.youtube.com/watch?v=pmPMrBb0SGU

2015-2018

Sedan 2015 är Fryshusandans ambition främst att förändra syn- och arbetssätt kring unga och ungdomsarbete i Sverige, något som vi vet ger effekter på samhället i stort. Det har vi gjort genom att skapa och ge stöd till ungdomsdrivna aktiviteter i hela landet.

Ungdomsdrivna aktiviteter är ett tillvägagångssätt för att förbättra ungas situation, öka ungas inflytande och skapa attraktiva mötesplatser. Vuxna spelar viktiga roller som handledare, beslutsfattare och andra typer av möjliggörare. Unga gör, vuxna möjliggör!

Under perioden 2015 – 2018 har vi gett stöd till drygt 250 ungdomsdrivna aktiviteter med fler än 34000 deltagare. Däribland närmare 2000 unga projektledare och 600 anställningar för unga.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår