Vårt syfte

Fryshusandans syfte är att driva utveckling- och förändringsarbete kring unga och ungdomsarbete i Sverige. Vi finns för att ge unga möjlighet att utvecklas och nå inflytande i samhället, något som vi vet ger effekter på samhället i stort. Vi vill bidra till utveckling av barn- och ungdomsverksamheter och lyfta upp ungdomars intressen på agendan.

Fryshusandans medlemmar arbetar med bland annat:
– Delaktighet och inflytande
– Utbildning
– Arbetsmarknad
– Hälsa
– Integration
– Mångfald
– Personlig utveckling
– Attraktiva mötesplatser
– Gemenskap och sammanhang

Fryshusandans medlemmar bidrar till att lösa:
– Utanförskap
– Kriminalitet
– Arbetslöshet
– Destruktiva beteenden
– Destruktiva sammanhang
– Ohälsa
– Segregation (utifrån variabler som kön, religion, socioekonomisk position m.m.)

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår