image

Om skolan

Faktablad Fryshuset Akademiska Järva

Faktablad Engelska

Faktablad Arabiska

Årskurs: F-6
Elevantal: ca 130 elever.

På Fryshuset Akademiska Järva vet vi hur viktigt det är med en lugn atmosfär, hög personaltäthet och erfarna pedagoger. Hos oss är målet att alla elever ska nå kunskapsmålen och få möjlighet att utveckla sin fulla potential. Goda kunskaper i svenska språket är viktigt för att komma in i fortsatta studier och arbete. Därför lägger vi stor vikt på det inom alla ämnen. Vi erbjuder även utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk.

En digital värld kräver digital kunskap

Hos oss får alla elever lära sig att programmera redan från förskoleklass för att tidigt lägga grunden till en bra digital kompetens. Kunskaper inom IT och programmering behövs inom många olika områden och öppnar dörrar till framtida studier och arbete. Som elev studerar du både programmering som ett fristående ämne och som delar i bland annat matematik och teknikundervisningen. Alla elever får en egen dator att använda sig av i skolan.

Rätt förutsättningar att lyckas

För att ge alla elever förutsättningar att lyckas med sina studier är alla våra lärare behöriga och legitimerade. Vi har alltid två ledare i klassrummet vilket bidrar till att alla barn blir sedda, får den hjälp de behöver samt studiero.
Våra elever har tillgång till kostnadsfri läxhjälp varje dag och lovskola för de elever som är i behov av det.

Eleverna har även möjlighet till utökade studiehandledningstimmar på modersmålet för att ge dem så bra stöd som möjligt.

Språket är en nyckel

För att lyckas med sina studier så är goda kunskaper i svenska språket viktigt. Därför läggs stor vikt på det inom alla ämnen och vi erbjuder utökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk. Språket är också en viktig del av vårt ursprung och vår kultur. Vart du än kommer ifrån så ska du ha rätt till att vårda och underhålla det. Därför erbjuder vi modersmålsundervisning till alla elever – oavsett elevantal.

Skolskjuts

Vi erbjuder skolskjuts till elever i närområdet. Bussarna åker två gånger på morgonen och två gånger på eftermiddagen.
Eleverna brukar ofta uttrycka att de tycker det är roligt att åka skolbuss och för föräldrarna kan det vara ett sätt att underlätta i vardagen.

För mer info om skolskjutsen vänligen kontakta rektor Yazmine Nour Josander.

Eget skolkök

Skolmaten tillagas på plats i vårt eget Skolkök. I matsalens trevliga atmosfär serveras elever och personal näringsriktig och god mat med inspiration från världens alla hörn. Eleverna bjuds även in till att vara delaktiga i matlagningen och att hjälpa till i köket.

Köttet som serveras är halal och det finns även veganska alternativ.
Veckans matsedel publiceras varje måndag på vårt konto på Instagram

Sedan i mars började Yalla Rinkeby laga skolmaten hos oss. Yalla Rinkeby är ett arbetsintegrerat socialt företag med syfte att ge utlandsfödda kvinnor möjlighet till att bli självförsörjande genom arbetsträning och empowerment.

Huvudman

Huvudman för Fryshusets grundskola är Stiftelsen Fryshuset. Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation. Fryshuset driver tre grundskolor, en gymnasieskola, en folkhögskola och flera yrkesinriktade utbildningar. Fryshusets skolor är inte vinstdrivande utan eventuella överskott går alltid tillbaka till verksamheten.

Fryshuset är en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisationer. Vi driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige, där unga får möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Läs mer om Fryshuset här!

Kontakta skolans huvudman på skolchef@fryshuset.se

 

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår