Ansökan

Advanced Music Production & Songwriting (Ansökan inför läsåret 2024-2025 öppnar i februari 2024)

Allmän kurs VT 2024

PREAMPS HT 2023 (Ansökan inför VT 2024 öppnar i oktober 2023)

Music Management VT 2023

Creative Minds HT 2023