Personal på skolan

Lärandet på Fryshuset Grundskola Västra är ett nära samarbete mellan elev, lärare och vårdnadshavare. Nedan presenteras våra otroliga lärare på skolan.
Innehåll

Annika Wennman, rektor
annika.wennman@fryshuset.se
Telefonnummer 076-126 95 15

Bild på Annika Wennman rektor Fryshusets grundskola västraAnnika har jobbat inom skola som lärare, specialpedagog, biträdande rektor och rektor i snart 14 år. Hon har arbetat i Sollentuna, Upplands Väsby och nu här i Husby.

 • Lärarexamen, Uppsala universitet
 • Specialpedagogik, Stockholms universitet
 • Rektorsutbildning, Stockholms universitet

Petra Ahrnstedt, biträdande rektor
petra.ahrnstedt@fryshuset.se

Bild på Petra Ahrnstedt biträdande rektor Fryshuset grundskola västra
Petra har arbetat som gymnasielärare i historia, filosofi och religion sedan 2001, och utbildade sig till specialpedagog 2015. Tidigare har Petra arbetat inom restaurangbranschen och på gymmet SATS.

 • Lärarprogrammet, Lärarhögskolan i Stockholm
 • Specialpedagogik, Uppsala universitet
 • Fil. kand i filosofi, Stockholms universitet

Gabriella Persson, lärare i svenska (Sv) och svenska som andra språk (Sv) samt mentor för årskurs 8
gabriella.persson@fryshuset.se

Bild på Gabriella Persson lärare i svenska

Gabriella har jobbat som lärare i 13 år på skolor i bland annat Uppsala och Sollentuna. Tidigare var hon redaktör i svenska på Bonnier Education där hon jobbade med läromedel.

 • Lärarutbildningen, Uppsala universitet

Nina Frödin, lärare i spanska (Sp) och samhällsorienterade ämnen (SO) samt mentor för årskurs 9
nina.frodin@fryshuset.se

Bild på Nina Frödin lärare i spanska

Nina har arbetat med internationella utvecklings-och forskarfrågor på FN-Habitat, Utrikesdepartementet (UD) och Vetenskapsrådet. Hon har även arbetat och studerat i Spanien, USA och Kenya.

 

Åsa Ahlbäck Barker, lärare i bild (Bd) och slöjd (Sl), passionslärare i Bild och form
asa.ahlback@fryshuset.se

Bild på Åsa Ahlbäck Barker lärare i bild

Åsas mångåriga erfarenhet av undervisning i bild har gett henne djupa och breda kunskaper inom ämnet. Hon har undervisat elever från vitt skilda bakgrunder och med olika undervisningsbehov vilket gett henne djupa insikter i de pedagogiska utmaningar som är förknippade med detta.

 • Bildlärarexamen, Rudolf Steinerseminariet
 • Bildlärarexamen, Stockholms universitet

Chanelle Benhabara, Skolkurator

Chanelle har arbetat inom socialtjänstens utvecklingsgrupp i Stockholms stad. Innan dess arbetade hon som jobbcoach på Work for you. Under studietiden var hon ambassadör för Akademikerförbundet SSR.

 • Fil. kand. i socialantropologi, Stockholms universitet
 • Fil. kand. i sociologi, Stockholms universitet

Radhia Fathallah, franska och modersmål arabiska
radhia.fathallah@fryshuset.se

Bild på Radhia Fathallah lärare i franska och modersmål arabiska

Desalegn Girma Wondimu, Lärare i Idrott och hälsa
desalegn.girma@fryshuset.se

Desalegn har arbetat som idrottslärare i både Sverige och Etiopien. I Etiopien har han tidigare även jobbat som ridlärare och tävlat på hög nivå.

 • Idrottslärarexamen, GIH
 • Idrottstränarutbildning, Högskolan i Dalarna
 • Idrottsledarutbildning, Idrottsfolkhögskolan på Bosön

Sandro Arcos Famme, Lärare i Musik
sandro.arcos-famme@fryshuset.se

Sandro har studerat musik- och medieproduktion på musikhögskolan och jobbat som lärare sedan 2019. Han har bland annat producerat musik åt svenska artister som Dani M. och Million Stylez.

 • Musik och medieproduktion, Musikhögskolan

Feysal Nelly, Resurspersonal

Bild på Feysal Nelly, Resurspersonal


Dana Ali
, vaktmästare

Bild på Dana Ali, vaktmästare

 

Klagomål

Med klagomål avses att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen. Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig.

I första hand är det bäst att kontakta den lärare, mentor eller rektor som berörs av klagomålet. Om frågan inte är löst kontaktar du huvudmannen för skolan.

Huvudman för Fryshusets grundskola nås på skolchef@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår