image

Om oss

Kunskapsmål och förväntningar

Våra elever visar goda resultat när de går ut nionde klass. 98% går ut med fullständiga betyg och har behörighet till att söka nationellt program på gymnasiet. Vår utgångspunkt är att alla kan lära sig och mår bra av ”lagom stora utmaningar”, d.v.s. utmaningar utifrån förmåga. Det är lärarnas uppgift att göra tydligt vad som förväntas av eleverna för att nå kunskapsmålen, variera undervisningen så att alla kan lära och att följa upp och ge feedback till eleverna så att de vet hur de ligger till.

 

Sociala mål

Fryshusets grundskola byggs utifrån stor kärlek till barn och ungdomar. Vi som arbetar inom skolan är samhällsbyggare och vill att våra ungdomar ska kunna använda sig av demokratins vägar för att styra sitt eget liv mot egna uppsatta mål. Varje elev ska känna sig sedd och bekräftad oavsett prestation. Vi tror att goda relationer utvecklar nyfikenhet, handlingskraft och kommunikationskompetens både hos personalen och våra ungdomar. Vi vill ge dem redskap för framtiden genom att utveckla empati, kreativitet, ledarskap och samarbete. Viktiga förmågor för framtiden och för att lyckas nå sina drömmar. Därför arbetar vi med positiv förstärkning, individanpassning, en trygg och flexibel miljö, stort handledaransvar för lärarna och med att involvera föräldrarna.

 

Projekt- och temaläsning

För att tydliggöra för eleverna hur skolkunskaperna hänger samman med världen utanför skolan arbetar vi med projekt och ämnesintegrerade teman under året. Ett tema består av ett ämnesområde som studeras med hjälp av flera skolämnen och har ett stort och allmänt kunskapsfält. Ett projekt är ett skolövergripande arbete som kräver ämnesfördjupning inom vissa områden, ett mer specifikt område inom ett eller flera ämnen, för att utveckling och läroplansmål ska uppnås.

 

Trygghet och stöd

Det är en självklarhet att man som elev ska uppleva trygghet och närvarande och stöttande vuxna i skolan. Fryshusets skolor visar goda resultat när det kommer till trygghetsfrågor och närvarande vuxna. Skolan har skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare på plats under veckodagarna. Vi har även Lugna Gatan-värdar som arbetar för att skapa trygghet och goda relationer med de unga.

Fryshuset har även läxstöd och lovskola som bedrivs på höstlov, sportlov och påsklov.

Vi arbetar mycket aktivt mot mobbing. En utsatt elev behöver inte konfrontera eller möta de som skapar obehag. Hos oss räcker upplevd rädsla för att vi ska göra något. Vi använder oss av en mycket effektiv metod som bygger på överenskommelser där elever som skapar dåliga känslor hos andra får hjälp att ta ansvar för att skapa trygghet på skolan.

 

Mer information

För mer övergripande information kring skolan mejla Rektor madeleine.sahlin@fryshuset.se

För frågor kring skolans passioner mejla anders.carlstrom@fryshuset.se

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår