image

Fryshusets mobila team

Fryshuset har lång erfarenhet och flera metoder för att arbeta uppsökande och i mobila team.

Vi möter unga där de befinner sig, både på dagtid, kvällar och helger eftersom vi vet att närvaron av trygga vuxna har en positiv inverkan. På ett kortsiktigt plan kan vi förebygga exempelvis skadegörelse, konflikter och annan social oro. Ur ett lite mer långsiktigt perspektiv är det en möjlighet till att påverka de unga i en positiv riktning.

I de mobila teamen är förmågan att etablera kontakt och vinna de ungas förtroende och tillit en extremt viktig tillgång. Genom närvaro, dialog och relationsbyggande som bygger på ömsesidig respekt kan de skapa förändring.

Beroende på hur uppdraget och behoven hos målgruppen ser ut anpassar de mobila teamen sitt arbetssätt. Behoven kan exempelvis kan handla om att:

  • finnas tillgänglig i sammanhang där det råder en brist på vuxen närvaro.
  • leda unga som är sysslolösa in i fritidsaktiviteter eller andra positiva sammanhang.
  • hjälpa unga som inte mår bra till att få stöd och hjälp.
  • fånga upp unga som inte nås av andra organisationer eller samhällsinstanser.
  • visa på vägar för att lämna destruktiva sammanhang.

Kontakt

address

Besöksadress

Mårtensdalsgatan 2-8
12030 Stockholm
address

Postadress

Box 92022
12006 Stockholm
contact

Anja Frey

Fryshuschef
+46739502417

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår