image

Kompetenslyftet Syd

Kompetenslyftet Syd är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som syftar till att förse anställda på 13 olika organisationer inom civilsamhället i Skåne med ett smörgåsbord av valbara utbildningar.

Välkommen till Kompetenslyftet Syd!

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i april 2023. Målet med projektet är att stärka de anställda i de deltagande organisationerna, bidra till ett mer hållbart arbetsliv samt bidra till strategisk kompetensutveckling och utveckling av organisationen. Vi fokuserar därför på sex olika kompetensområden, 1) projekt- och verksamhetsledning; 2) arbete med målgrupp; 3) självledarskap och hållbart arbetsliv; 4) normer och normkritik; 5) digitalisering; och 6) chefsutbildning.

Från juni 2022 till mars 2023 kommer ett antal utbildningar erbjudas för de deltagande organisationerna. Vilka utbildningar som erbjuds bygger på vad organisationerna och medarbetarna själva har efterfrågat.

På denna sida kan du som deltar i projektet hålla dig uppdaterad och se vilka utbildningar som är på gång.

Och oavsett om du deltar i projektet eller inte, så är du välkommen att läsa ”True stories” där vi kommer dela med oss av vad som händer i projektet och hur deltagarna upplever det…

Översikt – planerade utbildningar i Kompetenslyftet Syd
Notera att det endast är deltagare i projektet som kan komma in i vår utbildningsplattform Fryshusets Akademi och anmäla sig på utbildningarna i listan nedan.

Symbolerna visar på vilket sätt utbildningarna kommer genomföras (symbolen kommer upp så fort vi vet vad som gäller):
🌐 E-learning, helt online när du själva kan och vill
💻 Lärarledd, online
🏠 Lärarledd, på plats (kan vara i Malmö eller Helsingborg)

Projekt- & verksamhet 
• Projektledning 💻  Läs mer…
• Innovation och förändringsprocesser 🏠
• Leda bra möten och workshops
• Projekt- och bidragsansökningar

Arbeta med målgrupp 
• Samtalsmetodik, grundutbildning + handledning 🏠
• Ledarutbildning psykisk ohälsa 🌐 Läs mer…
• Ledare som lyssnar 🌐 Läs mer…
• Störa döden. 🌐 Läs mer…
• Verktyg för demokrati. 🌐 Läs mer…
• Första hjälpen till psykisk hälsa 🏠
• Möta människor i kris
• NPF diagnoser
• Metoder för delaktighet

Självledarskap 
• Självledarskap 🌐+🏠 Varje arbetsplats kan beställa utbildningen från projektet, med start i november, kontakta projektledaren om ni är intresserade av att göra utbildningen i ert team.
• Personlig effektivitet 💻 Sista anmälan 13 januari 2023. Läs mer…
• Självkännedom och gruppdynamik 🏠
• Case clinics – lösa problem tillsammans 🏠
• Hoffice 💻+🏠
• Hålbart arbetsliv

Normer & värderingar 
• Tillgänglighet och inkludering
• Minoritetsstress
• HBTQI kunskap
• Normer och normkritik

Digitalisering 
• Inspirationsföreläsning – digitalisering 💻Genomförd, kommer finnas som e-learning från december.
• Digitalisering: personlig effektivitet, teamarbete & automation
• Sociala medier
• Excel, grund / olika teman / fördjupning

Chefsutbildning 
• Verktygslåda för chefer & ledare 🌐
• Strategisk kompetensutveckling
• Arbetsmiljö & arbetsrätt
• Jämställdhetsanalyser / jämställdhetsintegrering

Notera att utbildningsutbudet är preliminärt och det kan ske förändringar under projekttiden. Har du frågor eller funderingar om utbildningarna eller om projektet, kontakt oss gärna!

Liv Fabricius
Projektledare Kompetenslyftet Syd
liv.fabricius@fryshuset.se 

TRUE STORIES

True stories

Berättelser från Fryshuset Inspireras av unga, anställda och andra på Fryshuset.

Visa alla berättelser

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår