Om Lös Det

Lös Det 2.0 är en arbetsmarknadsinsats som vill stödja unga mellan 16-29 år.

Lös Det 2.0 är en arbetsmarknadsinsats som syftar till att skapa möjligheter för Dig som ungdom att uppleva dina främsta förmågor och därmed kunna ta dig in på arbetsmarknaden som förr varit långt borta. Ett sammanhang där du ges förutsättningar att uppleva din högsta potential.

Många unga som befinner sig i utanförskap pga migration, arbetslöshet och fattigdom kan känna hopplöshet samt tappa tron på en framtid. De lever i en åtskild tillvaro utan goda förebilder, avklarade studier eller andra möjligheter till kontaktsskapande vilket kan leda till svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.