Samhällsmässiga effekter

Effekterna av Lugna Gatans verksamhet kan beskrivas på flera olika vis.

Genom Lugna Gatan ges även fler unga människor en väg in på arbetsmarknaden. Ju fler vi rekryterar, desto större vinst.

Värdarnas närvaro och arbete minskar bus, klotter, vandalism och stökighet både i de skolor och bostadsområden där man är verksam och de delar av kollektivtrafiken där man arbetar.

Värdarnas personliga agerande och slussen in till positiva sammanhang såsom Fryshuset reducerar nyrekryteringen av unga till destruktiva och/eller kriminella gängstrukturer.

Genom Lugna Gatans arbete undviks följaktligen stora välfärdskostnader (sjukvård, socialbidrag, sjukpenning, a-kassa, kriminalvård etc) som skulle uppstått till följd av utanförskap med mer eller mindre missbruk och kriminalitet. Beräkningar visar att en ung människa som hamnar i ett livslångt utanförskap som långtidsarbetslös skapar samhällskostnader på cirka 16 Mkr.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.