image

Samhällsmässiga effekter

Effekterna av Lugna Gatans verksamhet kan beskrivas på flera olika vis.

Genom Lugna Gatan ges även fler unga människor en väg in på arbetsmarknaden. Ju fler vi rekryterar, desto större vinst.

Värdarnas närvaro och arbete minskar bus, klotter, vandalism och stökigheter.

Genom Lugna Gatans arbete undviks följaktligen stora välfärdskostnader (sjukvård, socialbidrag, sjukpenning, a-kassa, kriminalvård etc) som skulle uppstått till följd av utanförskap med mer eller mindre missbruk och kriminalitet. Beräkningar visar att en ung människa som hamnar i ett livslångt utanförskap som långtidsarbetslös skapar samhällskostnader på cirka 16 Mkr.

 

En röst om inkludering

Internationellt har man länge använt sig av begreppen include och exclude. Dessa begrepp säger mer vad det handlar om. I det här sammanhanget skulle man kunna översätta include med att man är medräknad eller att man är inkluderad. Exclude betyder att man inte bara är utestängd utan också att man inte är räknad med. Inte inbjuden.

När man inte känner sig inbjuden till »festen« förtalar man inte bara de som ordnat festen utan hela företeelsen. »Vem är intresserad av den där skitfesten«. I de invandrartäta förorterna blir Svennesamhället ett skällsord och något som man intalar sig inte vara intresserad av. Till en början kan det vara ett försvar för ett missbruk och en kriminell karriär. I framtiden kan det, som i en del länder i Europa, bli en grogrund för terrorism med religiösa eller politiska förtecken.

Många av oss har upplevt hur snabbt en förändring kommer till stånd när människor »plötsligt blir räknade med«. År av misslyckanden, hat och vrede omvandlas till energi att vilja göra något. Medlemmar från Fryshusets verksamheter Exit, Lugna Gatan och Sharaf Hjältar, bara för att nämna några, kan vittna om detta. 1800- och början av 1900-talet var det Nykterhetsrörelsen, Frikyrkorna, Arbetarrörelsen, Idrottsrörelsen m.fl., som förstod detta. En kunskap som delvis gått förlorad.

Det är hög tid att låta denna kunskap ligga till grund för ett arbete som riktar sig till människor och grupper som lever ett liv där de inte känner sig »behövda«.

– Anders Carlberg, förord till Lugna Gatans bokslut 2008

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår