Vårt erbjudande

En tryggare skolmiljö

Lugna Gatan finns idag på både gymnasie- och högstadieskolor i Storstockholm. Här arbetar våra värdar kontinuerligt för att tillsammans med övrig skolpersonal öka trivseln på skolan och förbättra kommunikationen till eleverna. Syftet är även att påverka eleverna och engagera dem att själva ta ansvar för skolan och utvecklingen av en positiv skolmiljö. För att värdarna ska lyckas, krävs att eleverna känner förtroende för dem. Nyckeln till framgång ligger därmed i kontakt och relationsskapande, att vara där de unga är, för att sedan kunna analysera utmaningar och behov samt sjösätta ett anpassat åtgärdsprogram.

Ett typiskt skoluppdrag kan beskrivas genom följande loop:

  1. Närvaro + Relationsskapande
  2. Problemformulering + Åtgärdsplan
  3. Utförande + Uppföljning
  4. Förflyttning in i positiva sammanhang

Kontakta oss gärna för att veta mer om hur vi kan skräddarsy en lösning tillsammans med er skola.

En tryggare stadsdel

Kommuner och stadsdelar kan ibland behöva stöttning i det trygghetsfrämjande arbetet. Lugna Gatan finns i lokalsamhällen runt om i Stockholm, där vi jobbar med social prevention för att skapa trygghet och öppna positiva vägar in i samhället för de som står med ryggen till.

Det huvudsakliga syftet med värdarna är att det ska röra sig fler trygga vuxna ute i våra bostadsområden. Vi vandrar i områdena för att få kontakt med unga, med målet att de själva ska vara med och ta ansvar för sitt område. Värdarna kommer också, i dialog med våra hyresgäster, samla in i idéer och önskemål om hur trivseln kan förbättras i närområdet. Som en bonus har de även möjlighet att bidra i det situationella preventionsarbetet, då värdarna snabbt kan upptäcka och felanmäla brister i den fysiska miljön, såsom skadegörelse, trasiga lampor och liknande.

Värdar kan också i sin kontakt med olika målgrupper ge information om aktuella evenemang och ge hjälp med kontakt till insatser som är relevanta för just den målgruppen de möter. Några av dessa aktiviteter är de öppna verksamheterna på Fryshuset, men vi lägger även stor vikt vid att etablera gränsöverskridande partnerskap med föreningar och organisationer i lokalområdet.

Tvärsektionell samverkan

När man försöker påverka situationer som har multifaktoriella orsaker, så krävs tvärsektionell samverkan. Vi tror med andra ord på att samordna fler goda krafter i en gemensam insats för lugnet i stormen, och arbetar därför alltid i nätverk med organisationer, företag, myndigheter och eldsjälar. Tillsammans kan bilda ett kollektiv för en tryggare plats att vara och leva på.

Vår uppgift är således inte bara att bidra till trygghet i stadsdelen utan också att medverka till en förändring och utveckling av stadsdelens ungdomsarbete. Vi jobbar nära lokalbefolkningen och andra yrkesgrupper som möter de unga, så att vi tillsammans kan skapa ökat engagemang i samhället, väcka allmänhetens tankar samt skapa fler trygga möten mellan vuxna och unga.

En andra chans

Lugna Gatan är för alla som vill jobba för unga i samhället. Vi är också en dörr för människor in på arbetsmarknaden, som tidigare haft en destruktiv livsstil och därmed hamnat utanför. Förutsatt att man vill ändra sitt liv och har distans till sin tidigare tillvaro – kan man alltså genom Lugna Gatan få en chans på arbetsmarknaden samtidigt som man gör en insats för samhället och får en ny gemenskap med schysta arbetskamrater. När man väljer att satsa på målgrupper som står långt ifrån samhället, så medföljer viss risk.

Lite förenklat kan man säga att ju närmare Lugna Gatans värdar står den målgrupp man vill nå (dvs. unga på väg in i ett utanförskap ofta förknippat med kriminalitet och/eller droger) desto lättare är det att få kontakt och vara roll- modeller, men desto större är även risken att man rekryterar värdar som misslyckas.

Under åren har endast ett fåtal värdar fallit tillbaka i destruktiva mönster. Det är mycket sällsynt men kräver ändå beredskap. Dels krävs en praktisk beredskap – en plan för vad man ska göra om det händer, ett sätt att hantera det som skett. Dels krävs en mental beredskap för att värdera det inträffade och ge det rimliga proportioner. Det gäller att inte låta ett enstaka misslyckande färga av sig på hela verksamheten.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.