Om Lugna Gatan

I Lugna Gatan arbetar unga vuxna från olika kulturer med olika bakgrund tillsammans för att motverka våld, konflikter och destruktiv gruppbildning.

Historia

Lugna gatan bildades 1995 i ett samarbete mellan Fryshuset, Storstockholms Lokaltrafik (SL) och Vattenfestivalen. Syftet var att skapa trygghet i lokaltrafiken och i innerstaden, utifrån organisationen Non-fighting-generation som förebild. Namnet myntades av Vattenfestivalchefen Caj Malmros, efter titeln på en av Charlie Chaplins berömda filmer. Det var Fryshusets grundare Anders Carlberg som lanserade begreppet ”värdar”. Han ville att de skulle stå för något mer än vanliga väktare. De skulle vara kontaktskapande och förebyggande förebilder. Sedan Lugna Gatan startades har verksamheten expanderat och vi arbetar nu med fler områden och verksamheter än tidigare.

Lugna gatans uppdrag

  • Underlätta inträdet på arbetsmarknaden, och i samhället, för unga.
  • För uppdragsgivares räkning lösa ett antal konkreta uppgifter och uppnå mål som att minska skadegörelse, otrygghet, vandalisering och bråk.
  • Ur ett samhällsperspektiv bidra till ett bättre samhällsklimat, bl a genom att vara positiva förebilder för den yngre generationen. På sikt uppnå minskning av nyrekryteringen av unga till eller kriminella gängstrukturerna.

Här arbetar vi:

– Kollektivtrafiken 
Våra värdar arbetar i kollektivtrafiken för att förebygga konflikter och öka tryggheten.
Värdarna som arbetar är i åldern 20 år och uppåt och innan de kan börja sin tjänstgöring genomgår de en grundutbildning. Lugna Gatan-värdens roll som förebild för andra ungdomar är den viktigaste faktorn i verksamheten. Värdarnas bakgrund, erfarenheter, ledaregenskaper och sociala kompetens är deras främsta tillgång i arbetet.

– Skolan
Lugna Gatans skolvärdar har som uppgift att tillsammans med övrig skolpersonal verka för ett tryggt socialt klimat, elevstöd och konfliktlösning på skolor genom att knyta kontakter och skapa relationer med ungdomarna. Syftet är även att påverka eleverna och engagera dem att själva ta ansvar för skolan och utvecklingen av en positiv skolmiljö. I skolorna jobbar Lugna Gatans värdar med hela klasser, elevgrupper eller med enskilda elever.

– Stadsdelar
I de stadsdelar där vi finns på både skola och i stadsdel är överlappningen ett vinnande koncept för att nå ungdomarna under en stor del av dygnet. Skolvärdarna arbetar dagtid medan stadsdelsvärdarna arbetar kvällar. De flesta stadsdelarna har också aktiva juniorgrupper. (länk)

Metod

Vi anställer och utbildar unga till värdar som sedan möter och inspirerar andra unga i de miljöer och verksamheter där unga rör sig och finns. De vi anställer har själva personlig erfarenhet av de miljöer, områden och problem som de jobbar med. Detta ger dem förståelse för de behov som finns hos de unga vi söker nå, och de kan bygga förtroende och få ett mandat för att påverka. Våra värdar är positiva förebilder för andra unga, något som många unga saknar i sin verklighet.

Att ha rätt personer på rätt plats är en viktig del i Lugna Gatans arbete och strategi. Att förankra vårt arbete med lokalbefolkningen och andra yrkesgrupper som möter de unga är viktigt. Tillsammans kan vi bilda ett kollektiv för en tryggare plats att vara och leva på. Trygghetsvärdarnas uppgift är inte bara att bidra till trygghet i stadsdelen utan också att medverka till en förändring och utveckling av stadsdelens ungdomsarbete.

Genom att använda oss av för ungdomarna relevanta förebilder som har lokal förankring och som ungdomarna känner till, har vi möjlighet att skapa förutsättningar för respektfulla möten och samtal.

Målgrupp

Vi arbetar med alla unga men fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Unga som saknar framtidstro, delaktighet eller självförtroende är svåra att nå med reguljära insatser som t ex utbildning eller föreningsliv. Den offentliga sektorn (lärare, polis, socialtjänst och väktare) uppfattas ofta som främlingar som bara bryr sig när det är dags för påföljd och bestraffning. Lugna Gatan har ofta större trovärdighet bland ungdomar från förorterna. Värdarna är trovärdiga eftersom de bor, lever och agerar på samma arena som ungdomarna själva. Vi erbjuder de unga en väg in i en positiv gemenskap.

Resultat av vårt arbete

Genom åren har flera hundra arbetslösa unga människor fått utbildning och anställning av oss, för att hjälpa och stötta andra ungdomar. Hundratals tonåringar har deltagit ideellt i vår juniorverksamhet och ett sextiotal skolor har fått hjälp med att göra positiva förändringar för mer trygghet i skolan. Våra tjänster finns för kollektivtrafiken, skolor, bostadsföretag, olika stadsdelar och andra verksamheter och sammanhang där ungdomar finns.