Rekryteringsprocess

Lugna Gatan arbetar efter devisen ”rätt person på rätt plats” och har höga rekryteringskrav. För att få anställning som ungdomsvärd hos Lugna Gatan krävs en komplex uppsättning färdigheter och erfarenheter.

Vi handplockar personer med streetsmart kompetens och ett starkt engagemang för att arbeta socialt. De ska uppvisa naturliga ledaregenskaper, social kompetens och gärna vara flerspråkiga. Våra värdar ska även ha en viss uppsättning egenskaper som gör hen extra lämpad som mentor och/eller förebild för både enskilda unga och grupper av unga. Sammantaget ger det våra värdar en unik förmåga att navigera sociala koder och få till respektfulla möten och samtal.

Credible Messengers

Vår verksamhet bygger på våra värdars förmåga att skapa förtroende, bygga relationer. Så utöver ovanstående färdigheter, är det viktigt att våra värdar har samma slags bakgrund och erfarenheter som målgruppen, att de har mött och tagit sig igenom samma typer av problem och utmaningar som målgruppen står inför. På så sätt har de en unik möjlighet att nå fram och skapa förändring i målgruppen vi jobbar med. Den här typen av person kallas för Credible Messenger.

Streetsmart kompetens

Streetsmart Kompetens nämns inte sällan inom ramen för vad som kommer krävas av framtidens ledare. Intraprenörer som erövrat sin kunskap i handling, vilket ger dem förmågan att navigera i olika kulturer, marknader och system. De har förvärvat sina förmågor genom att de i livet själva har fått plöja vägen de ska gå, vilket har ställt krav på en enorm målmedvetenhet, lösningsförmåga och styrka när man saknar ett givet nätverk och förebilder. Den här sammansättningen av emotionell och erfarenhetsbaserad kunskap är något våra värdar har en hög dos av.

Förebilder

Lugna Gatan-värdens roll som en positiv förebild är en av våra viktigaste förändringsfaktorer. Genom vår mångfacetterade personalpool har vi möjlighet att anpassa och matcha de unga med förebilder som just de kan identifiera sig med. Vi vet vikten av att kunna erbjuda kvinnliga förebilder – både för unga tjejer och killar. Vi ser kraften och meriten hos de av våra värdar som själva varit illa ute, som nu är trovärdiga när de själva visar att det finns vägar in i samhället. Samtidigt har många av de anställda också en fullkomligt motsatt bakgrund. Blandningen är viktig.

Erfarenhet av utanförskap

Hos oss ligger alltså erfarenheter på plussidan, vilket innebär att vi inte är rädda för att anställa människor med erfarenhet av utanförskap, kriminalitet och andra destruktiva mönster. Tanken med att rekrytera värdar som står nära den målgrupp man vill nå är tvåfaldig.

Genom en anställning hos Lugna Gatan får värdarna möjlighet att bryta sitt utanförskap – rehabiliteringsaspekten av Lugna Gatan. Samtidigt har de en unik möjlighet att nå fram till och visa unga att det går att bryta sitt utanförskap – rollmodellsaspekten.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.