image

Varför Lugna Gatan?

Lugna Gatans idé bygger på att värdarna själva har personlig erfarenhet av de miljöer, områden och problem som de jobbar med.

Här står dörren alltid på glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett bakgrund. Rekrytering sker med hänsyn till bakgrund, erfarenheter, ledaregenskaper och social kompetens vilket är deras främsta tillgång i arbetet.

Vi har en förmåga att genom våra erfarenheter nå och skapa relationer med ungdomar där dialog är vår främsta metod. Genom att använda oss av, för ungdomarna relevanta förebilder som har lokal förankring och som ungdomarna känner till, skapas möjlighet till respektfulla möten och samtal. Utifrån det får vi ett förtroende från ungdomarna och ett mandat att påverka.

Värdarna som arbetar är i åldern 20 år och uppåt och innan de kan börjar sin tjänstegöring genomgår dom en grundutbildning i Lugna Gatans metod och förhållningssätt.

 

Erfarenhet av utanförskap

Vi är inte rädda för att anställa människor med erfarenhet av utanförskap, kriminalitet och andra destruktiva mönster. Tanken med att rekrytera värdar som står nära den målgrupp man vill nå är tvåfaldig. Genom en anställning hos Lugna Gatan får värdarna möjlighet att bryta sitt utanförskap – rehabiliteringsaspekten av Lugna gatan. Samtidigt har de en unik möjlighet att nå fram till och visa unga att det går att bryta sitt utanförskap – rollmodellsaspekten. De som själva varit illa ute känner den värld där utsatta ungdomar lever, de kan koderna, respekteras och når fram. Men framför allt är de trovärdiga när de själva visar att det finns vägar in i samhället och till ett hederligt liv.

Samtidigt har många av de anställda också en fullkomligt motsatt bakgrund. Blandningen är viktig.

 

Kontinuerligt arbete att tro på människor

Förutsatt att man vill ändra sitt liv och har distans till sin tidigare tillvaro – kan man alltså genom Lugna Gatan få en chans på arbetsmarknaden samtidigt som man gör en insats för samhället och får en ny gemenskap med schysta arbetskamrater. När man väljer att satsa på målgrupper som står långt ifrån samhället, så medföljer viss risk. Det finns många vägar ut från samhället men få vägar tillbaka in.

Under åren har ett fåtal värdar fallit tillbaka i destruktiva mönster. Det är mycket sällsynt men kräver ändå beredskap. Dels krävs en praktisk beredskap – en plan för vad man ska göra om det händer, ett sätt att hantera det som skett. Dels krävs en mental beredskap för att värdera det inträffade och ge det rimliga proportioner. Det gäller att inte låta ett enstaka misslyckande färga av sig på hela verksamheten.

För det vi gör ger konkreta resultat, både på individ och samhällsnivå. Brottsförebyggande Rådets granskning [2] visar bland annat att 94 % av dem som är eller har varit anställda av Lugna Gatan idag lever normala liv med arbete eller studier på heltid.

Om vi inte har en tro på att människor kan ändra sig, förändra, då kan vi lägga ner allt socialt arbete.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår