image

Resolution 2250

Utbildningen och projektet bygger på Fryshusets delaktighetsmodell för unga. Den är ett sätt att implementera FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 och mål 16 i de globala målen på hela Fryshuset.

Resolutionen som antogs i december 2015 är ett viktigt politiskt verktyg för att lyfta ungas betydelse i arbetet med fred och säkerhet. Resolutionen betonar vikten av att unga ges möjlighet att vara aktiva och delaktiga i arbetet för fred och förebyggande av konflikt, inte minst för att bekämpa extremism och minska risken för att unga lockas in i våldsbejakande miljöer. Resolution 2250 är unik då det är första gången som FN:s säkerhetsråd erkänner och belyser att unga har en viktig och positiv roll i det fredsfrämjande arbetet. Även resolutionen fokuserar på den ofta bortglömda åldersgruppen 18-29 år.