image

Konferenser

Vi arrangerar då och då olika event och större konferenser för kommuner, politiker, motorrelaterade organisationer och företag samt andra intressenter.

Kommande konferenser

Just nu inga inplanerade. Vill du vara säker på att få en mailinbjudan nästa gång vi arrangerar så skriv gärna upp dig på denna intresselista. 

Konferens 2022 – Vägen framåt

Onsdagen den 28 september 2022 arrangerade MIU sin andra digitala konferens ”Vägen framåt”. Över 200 deltagare från mer än 100 olika kommuner i Sverige var anmälda. Konferensen filmades och kan ses i efterhand. 

 


Programmet

Fryshuset har nu drivit projektet Motorintresserad Ungdom i tre års tid, med stöd av Allmänna Arvsfonden. Konferensen har som syfte att dela de erfarenheter och lärdomar som projektgruppen har kommit fram till under resans gång, men också att se vilka vägar som finns framåt.

12.30 Hur det började – Historien bakom Motorintresseradungdom-projektet (MIU) och hur projektet startade.

12.45 Resultat & Effekt –Redovisning av projektets faktiska resultat och effekter efter lite mer än 3 års projekt.

12.55 Samhällsutmaning & Fryshusets förhållningssätt – Panelsamtal mellan Maja Heller, Michelle Axelsson,Camila Salazar Atias och Gustav Johansson för att lyfta motorburna ungas intresse i olika perspektiv både från kommunen, målgruppen och samhällsutmaning.

13.20 Paus

13.25 Uppstart och rekrytering –Kort intro kring Fryshusets kartläggning. Michelle Axelsson berättar om hur hon startade upp verksamheten i Avesta.

13.35 Nycklar & Nitar – Exempel på både saker som har gått över förväntan, och viktiga lärdomar.

13.40 Framtiden – Allmänna arvsfonden gjorde det möjligt att starta och driva projektet i tre år. Samtal om hur projektet kan fortsätta, utvecklas och leva vidare.

13.45 Frågestund –Deltagarnas frågor ifrån chatten

14.00 Avslut

Medverkande

 • Miriam Lundqvist – Chef kunskapsområde Ungdomskultur på Fryshuset
 • Maja Heller – Nationell projektledare Motorintresserad ungdom – en del av Fryshuset
 • Michelle Axelsson – Projektledare Motorintresserad ungdom Avesta – en del av Fryshuset
 • Nina – deltagare från MIU i Oskarshamn
 • Camila SalazarAtías – Kriminolog och chef kunskapsområde Föredöme & framtidstro Fryshuset

 

Konferens 2021

Torsdag den 20 maj 2021 hölls konferensen “Dags att gasa! – en digital konferens om och med motorintresserade unga i Sverige”. Se konferensen och vårt whitepaper med policyrekommendationer nedan.

White Paper med policyrekommendationer

Frågorna i fokus på konferensen var: Vad gör vi idag för motorintresserade unga? och Hur kan vi som samhälle möta motorintresserade ungas intresse – och vad händer om vi inte gör det? 

Intresset för motorer ökar hela tiden bland unga och går lägre ner i åldrarna. Nya regler kring A traktorer gör att vi ser fler och fler traktorreggade bilar på vägarna. Genom konferensen “Dags att gasa!” vill vi lyfta den stora grupp unga som har motorintresse som sin största passion samt diskutera och inspirera i hur vi skapar rätt förutsättningar för denna målgrupp. Vi vill även belysa olika aspekter av fritidsaktiviteter kopplade till motorintresserade unga men också prata om utmaningarna som finns kring passionen.

Se en inspelning av konferensen

Programmet

13-13.45 – Bakom ratten – Lär känna unga och deras motorintresse  

I första delen av konferensen får ni få möta 5 unga med olika perspektiv kring motorintresset samt rallyproffset Annie Seel. Här möter vi passionen för ett fritidsintresse.

 • Fakta om motorintresset
 • Panel med ungdomar från olika delar av landet med olika motorintressen
 • Annie Seel

13.45- 14.15 – Kör & stör – Olika perspektiv och problemen kring intresset 

I andra delen ställer vi de olika uppfattningarna om motorintresset mot varandra, problematiserar och diskuterar kring varför motorintresserade stör och vad som händer med individer som blir utmålade som problem.

 • Medias perspektiv på motorintresserade ungdomar
 • Panel med polis, kommun, kriminolog, fritidsexpert, ungdom och ICA-handlare

14.15- 14.45 – Nu gasar vi! – Inspiration och exempel på hur vi skapar rätt förutsättningar för motorintresserade unga

I den sista delen av konferensen möter ni fyra olika verksamheter från Sundsvall, Borlänge, Åkersberga och Hudiksvall som byggt upp ungdomsverksamhet på olika sätt. Ni får höra exempel både från ledare och unga om verksamheten de bedriver och vi tar även reda på hur deras verksamhet har blivit möjlig.

 • Verksamhetspresentationer
 • Verksamhetspanel
 • SVFV (Sveriges fordonsverkstadsförening) Bristyrken och framtiden

Medverkande

 • Programledare är Michael Einhorn
 • Annie Seel – svensk motorcykel- och rallyproffs medverkade och berättade om alla de fördelar motorintresset haft för henne.
 • Camila Salazar – Kriminolog, gängexpert och kunskapsområdeschef på Fryshuset.
 • Ulf Schön – Ica handlaren & chef från Sollefteå
 • Deltagare från Fryshusets verksamhet Motorintresserad ungdom Torsås, Borlänge och Östra Göinge
 • Deltagare från Åkersberga Motorburna Ungdomar
 • Deltagare från Kramfors motorsportsklubb Young Wheels
 • Deltagare från Hudiksvall – Motorgård
 • Bo Ericsson från SVFV (Sveriges fordonsverkstadsförening)
 • BRÅ – Motorintresset ut brottsförebyggande perspektiv

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår