Hjälp och Stöd

Nätvandrarna har inte någon egen stödverksamhet, men tar självklart emot mail för frågor kring vart man ska vända sig. Mail skickas till: Jasmine.rosell@fryshuset.se Här får du ta del utav några tips:

 

BRIS (Telefon, mail och stöd-chatt)

BRISTA (Barns rätt i separation och tvist (skilsmässa och vårdnadstvister)

BRY – Barns rättsskydd

BUP (Sök information och/eller skicka frågor anonymt)

Bryggan (En stödverksamhet i Stockholm för barn som har en förälder i fängelse eller häkte)

Drugsmart (Läs och ställ frågor om alkohol och droger)

Elektra (verksamhet för tjejer och killar som är eller blivit utsatta för hedersrelaterat våld eller förtryck)

Fragachans (Landstinget sida om sex och samlevnad)

Föreningen Storasyster (En stödverksamhet i Stockholm för personer från 13 år och uppåt som varit utsatta för sexuella övergrepp, de har bland annat en mail- och chattjour)

Föreningen Tilia ( En stödverksamhet som stöttar och hjälper unga som lider av psykisk ohälsa, erbjuder bland annat chattstöd)

HBTQ-kojan – Mentorsskap för dig som identifierar dig HBTQ

HBT och heder (En stödverksamhet via chatt och mail för dig som är ung hbt-person och utsatt för kontroll, hot eller våld från din familj eller släkt)

Killfrågor (Alla som definierar sig som kille kan chatta eller maila in frågor helt anonymt)

Jourhavande kompis (Chatta med jourhavande kompis)

Maskrosbarn För barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa

Novahuset (För alla som vill prata om relationer, tvång, hot eller våld i relationer)

RAV – Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

RFSL Ungdom

Soctanter på nätet (Ställ frågor anonymt och diskutera med andra om sociala ämnen)

SJÄLVMORDSUPPLYSNINGEN (Stödsamtal online  för dig med tankar på döden och självmord)

Tjejjouren (En sida för alla som definierar sig som tjej)

Tjejzonen (Sök information och chatta om funderingar kring mat och vikt eller allmänt stöd)

TRANSFORMERING – Infosida för unga transpersoner

Phir (Katalog för unga vuxna som behöver hitta stöd och hjälp)

Vårdguiden (Sthlm)

UMO (Ungdomsmottagningen på nätet)

UNGDOMAR.SE (Stöd och svar för ungdomar)

 

UTSATT FÖR/VITTNE TILL ETT BROTT?

Polisen (anmäl och/eller läs om brott)

Brottsoffermyndigheten (här kan du bland annat läsa om exakt vad som händer om du anmäler ett brott)

Brottsofferjouren (hjälp och stöd för dig som blivit utsatt för brott)

Novahuset (för alla som vill prata om relationer, tvång, hot eller våld i relationer)

Socialtjänsten (här kan du läsa om hur Socialtjänsten hanterar anmälningar och ärenden gällande barn och unga)

Brottsofferjouren för ungdomar

RFSL:s brottsofferjour för hbt-personer (ring eller maila)

Tjejjouren (information, ställa frågor, få stöd och hjälp)