image

Nybro

På vår öppna mötesplats i Nybro erbjuder vi följande aktiviteter för unga:

  • Chill
  • Dans
  • Musik
  • Spel
  • Skapande
  • Lovely Days/Lovverksamhet
  • Spontanidrott

Mötesplatsen möjliggörs av Nybro Bostad AB