image

Anhörig

Många anhöriga söker sig till oss för att få stöd. De kan utrycka oro kring att någon som står dem nära har börjat dras in i kriminalitet och/eller kriminella gäng. Du som anhörig är en viktig del i arbetet mot rekrytering till kriminella nätverk, vi kan hjälpa dig med det. De flesta anhöriga som kontaktar oss är föräldrar eller partners. Men vi möter även syskonet, kompisen eller det vuxna barnet.

Frågeställningar vi möter kan exempelvis vara:

  • Hur kan jag bryta det personen är indragen i?
  • Hur kan jag motivera personen att sluta begå brott?
  • Personen vill inte längre prata med mig, hur gör jag då?
  • Jag mår så himla dåligt av allt det här, hur ska jag orka?

Vårt mål är att få stop på den unges kriminella karriär. Så som vi ser det så handlar det i grunden till stor del om mänskliga behov och trygga relationer. Så vårt anhörigstöd handlar till stor del om just det. Att stötta er kommunikation och ert samspel. I vissa fall kan det handla om att komma varandra närmare, i andra fall kan det handla om gränssättning och att ge varandra mer utrymme.

I de flesta fall behöver de anhöriga även stöd för egen del. Att vara anhörig kan periodvis vara rejält tungt. Många känner sig ensamma och maktlösa, något som i sin tur tär på den egna hälsan. Och ibland behöver hela familjen stöd i att bearbeta sina upplevelser. Eller att återuppta kontakten efter exempelvis ett avhopp.

Samtalsstöd för anhöriga

Hos oss erbjuds du stödsamtal, antingen via telefon eller om du vill besöka oss i Stockholm. Vi har även en stödgrupp för anhöriga. Har du önskemål om att få vara anonym så har vi den möjligheten.

Vi som arbetar med anhörigstöd har gedigen utbildning och har arbetat inom området i flera år. Vissa av oss har även egen erfarenhet av att själva varit aktiva inom kriminalitet.

Om du är anhörig och önskar stöd maila oss på passus@fryshuset.se. Beskriv gärna kortfattat din situation och skriv “Anhörigstöd” i rubriken.

Så här kan det vara

” Han är anhållen nu. På ett sätt känns det skönt, inget drastiskt kommer att hända honom där. Samtidigt som det känns väldigt tungt att tänka på. Ser framför mig hur han sitter i det där lilla rummet, så utsatt. Han mår antagligen väldigt väldigt dåligt just nu.” /En mamma

”Jag vill så gärna finnas där för min bror, samtidigt som jag känner att jag inte alls orkar mer. Jag har dessutom fullt upp med mitt eget, småbarn och heltidsjobb. Jag känner mig totalt slut, samtidigt som jag har ett gnagande dåligt samvete. Vad ska jag göra?” /En syster

”Han är så himla fin mot mig! Omtänksam, lyhörd och jag känner verkligen att vi kan prata om allt. Vad han sen gör på helgerna när jag inte är med är så svårt att förstå. Det går så rakt emot vad jag själv står för, och det får mig att känna mig splittrad. Jag vill verkligen vara med honom, men hur ska jag förhålla mig till det han gör?” /En flickvän

”Han har nu brutit från sitt gäng, betalat skulden och sökt hjälp, betyder det att vi nu kan börja slappna av? Sen är det ju det här med hotbilden gentemot mig och min familj, kan vi vara i fara nu? Å det har varit så många turer genom åren, jag skulle så gärna vilja kunna känna mig lugn mellan varven.” /En mamma

 (Alla citat är godkända av de anhöriga)

Tips till dig som är anhörig

Vad lockade?
Många ledtrådar kan ligga i att förstå vad som fick den unge att dra sig till sitt agerande från första början. Vilket kan vara något som personen saknat i sitt liv. Så som trygghet, gemenskap, känslan av att vara bra på något m.m. Om du/ni kan se den unges bakomliggande behov så möt upp och erbjud det från annat håll. Håll kontakten och för gärna in fler som personen känner sig trygg med, och som kan agera stödjande nätverk.

Gör skillnad på sak och person. Upprepa och var tydlig.
Var gärna tydlig i vad du tycker kring det som sker, det kan vara bra att också visa det med starka känslor. Men gör skillnad på sak och person. Exempelvis, ”Jag ogillar/accepterar inte det sätt du just nu väljer att leva på. Men, jag gillar/accepterar dig därför att…….!”

Stärk det som är bra
Håll fokus på personlighet vad du tycker om, snarare än vad personen gör fel. Och när den unge gör framsteg, uppmuntra och sätt ord på det. Uppmärksamma delmål och ge den unge känsla av att lyckas. Det vi fokuserar på växer.

Jämlik dialog
Samtal som kan tolkas som hot eller anklagelse besvaras ofta med försvar och dialogen kan lätt hamna i en låsning. Börja gärna med hur du upplever och tolkar situationen. För att sedan bolla över ”vad tänker du om det?”

Rannsaka dig själv
Kanske finns det händelser inom familjen där den unge inte fick tillräckligt med utrymme, så som exempelvis en skilsmässa. Ta upp och fråga hur det upplevdes. Genom att lägga fokus på dig och att du är villig att utvecklas så kan det i sin tur förenkla för den unge i sin egen process.

Om den unge vänder sig till dig
Var närvarande och verkligen lyssna in vad personen har att berätta. Sedan fråga vad den unge har för funderingar kring lösning och vad personen behöver just nu. Det är oftast viktigare än att du direkt går in i lösningsfokus och försöker ge kloka råd.

Gränssättning
Beroende på hur er relation ser ut så kan du behöva fundera kring gränssättning. Tänk i så fall igenom detta innan, förklara och informera om när gränsen börjar. Det ska vara lagom stort då det är viktigt att hålla en uppsatt gräns. Berätta även vad som händer om gränsen överskrids. En konsekvens inom din kontroll.

Den unge vill göra en förändring
För många innebär detta en omvälvande tid och osäkerhet kopplat till identitet. Vem är jag nu? Vilka ska jag nu umgås med? Och många gånger kommer historien i fatt på något sätt och kan behöva bearbetas. Det kan vara en ensam och tung tid där flera upplever olika grad av oro, ångest och nedstämdhet. Risk för återfall finns. Så ha tålamod och visa tydligt att du finns där som stöd. Många kan i detta skede även behöva professionellt samtalsstöd.

Din hälsa
Var ärlig med dig själv och vad mäktar du med. Mellan varven är det mycket viktigt att du har en plan för återhämtning. Glöm inte bort att lyssna in hur du själv mår psykiskt och fysiskt, ge det sitt utrymme! Många blir hjälpta av att berätta för de i sin omgivning som man känner förtroende för. Och många behöver i det här läget professionellt stöd.

 

***

 

 

 

 

 

 

Foto cred: Crossroad / Carsten Tolkmit from Kiel, Germany [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.

Jag förstår