Stöd till anhörig

Det är många anhöriga som söker sig till oss för att få stöd och hjälp. Anhörigstöd är en viktig del i arbetet mot rekrytering till kriminella nätverk. De ungdomar vars anhöriga söker rådgivning och stöd har en bättre prognos att låta bli att gå med eller att lämna kriminella gäng.

Du som anhörig kan vända dig till oss för rådgivning, vägledning och stöd. Vanliga frågor är:
– Hur jag som anhörig kan förhindra att mitt barn dras in i kriminalitet?
– Hur kan jag som anhöriga motivera mitt barn att sluta begå brott?

Målet är då att, tillsammans med dig som anhörig, försöka få stopp på den ungas kriminella karriär. Metoderna varierar men basen är rådgivande och stödjande samtal. Vi som arbetar med anhörigstöd har gedigen utbildning och har jobbat inom området i flera år. Vi har även gruppverksamhet för anhöriga.

Ofta behöver anhöriga även hjälp med att bearbeta sina upplevelser kring situationen. I samband med ett avhopp kan Passus hjälpa klienten och de anhöriga att återknyta de kontakter som klienten tidigare har valt bort eller straffat ut sig från under sin tid som kriminell. Anhöriga kan behöva hjälp med konfliktneutralisering, bearbetning och rådgivning. Hos oss erbjuds du stödsamtal antingen via telefon eller om du vill besöka oss i Stockholm. Självfallet får du vara anonym om du önskar!

Konsekvenssamtal – för unga på väg in i kriminalitet

Vi erbjuder samtal som innebär att den unga träffar en klientcoach med egen erfarenhet av
kriminalitet och lyssnar på dennes personliga upplevelser och de konsekvenser som följer av att leva
i kriminalitet. Samtalen kretsar även kring framtiden och möjligheten att göra konstruktiva val. Det
förflutna kan man aldrig förändra men våra framtida val kan vi vara med och påverka. Mötena sker
på initiativ av dig som anhörig men kan även initieras av skolpersonal, socialtjänst eller
rättsväsendet.

Om du är anhörig och önskar stöd maila oss på passus@fryshuset.se. Beskriv gärna kortfattat
din situation och skriv “Anhörigstöd” i rubriken.

Tips till dig som är anhörig

För dig som är anhörig till en ungdom som är på väg in i kriminalitet eller som redan befinner sig där, har vi här samlat några tips som kan hjälpa dig att förstå och agera på ett konstruktivt och fruktbart sätt:

Vad lockade? 
Många ledtrådar kan ligga i att hitta vad som fick den unge att dra sig till gruppen från första början. Det kan exempelvis vara något som personen saknat i sitt liv; trygghet, gemenskap, känslan av att vara bra på något m.m. Om du/ni kan se den unges egentliga behov så möt upp med just det och erbjud det från annat håll. Ta gärna stöd från andra i ditt/ert nätverk så att ni är flera som är beredda att fånga upp. Utgå från de personer som den unge känner sig trygg med.

Gör skillnad på sak och person. Upprepa och var tydlig.
Var gärna tydlig i vad du tycker kring det som sker, det kan vara bra att också visa det med starka känslor. Men gör skillnad på sak och person. Exempelvis, ”Jag ogillar/accepterar inte det sätt du just nu väljer att leva på. Men, jag gillar/accepterar dig därför att…….!”

Stärk det som fungerar och är bra
Håll främsta fokus på personlighet och vad du tycker personen gör rätt, snarare än vad personen gör fel. Och när den unge gör framsteg, uppmuntra och sätt ord på det. Det vi fokuserar på växer.

Jämlik dialog
Samtal som kan tolkas som hot eller anklagelse besvaras ofta med försvar och dialogen kan lätt hamna i en låsning. Börja gärna med hur du upplever och tolkar situationen, och sedan bolla över ”vad tänker du om det?”.

Var närvarande om den unge vänder sig till dig

Var närvarande och verkligen lyssna in vad personen har att berätta. Sedan fråga vad personen har för funderingar kring lösning och vad som behövs just nu. Det är oftast viktigare än att du direkt går in i lösningsfokus och försöker ge kloka råd.

Gränssättning
Beroende på hur er relation ser ut så kan du behöva fundera kring gränssättning. Tänk i så fall igenom detta innan och motivera tydligt. Det ska vara lagom stort då det är viktigt att hålla en uppsatt gräns. Tydliggör din omtanke för personen, vilken relation du önskar och din gräns. Berätta också vad du kommer att göra om gränsen överskrids.

Din hälsa
Var ärlig med dig själv och vad mäktar du med. Mellan varven är det mycket viktigt att du har en plan för återhämtning. Glöm inte bort att lyssna in hur du själv mår psykiskt och fysiskt, ge det sitt utrymme!

Kompletterande stöd

Följande är exempel på områden som vi ofta stöter på och som du är välkommen att lyfta och prata om. För bästa hjälp så brukar vi dock i dessa fall rekommendera kompletterande stöd.

Större skulder
Vårt tips: Budget- & skuldrådgivning. Det är ett kostnadsfritt stöd, sök lokalt inom din kommun.

Beroendeproblematik (som närstående eller med eget beroende)
Våra tips: Vad gäller vidare hänvisning kan du alltid höra dig för via 1177. Inom alkoholmissbruk kan vi dock tipsa er om Alkohollinjen. Eller om det handlar om spelmissbruk så kan Stödlinjen hjälpa till.

Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Vårt tips: Vi har vana att möta denna grupp, dock ingår det ej inom vår expertis och därför kan
det många gånger vara bra att här ha ett kompletterande stöd.

Svårare ohälsa hos den anhörige
Vårt tips: Hos oss är du varmt välkommen att få stöd i din roll som anhörig. Upplever du att du är
i behov av ytterligare stöd för din fysiska och/eller psykiska hälsa så kan det vara hjälpsamt att
även kontakta din lokala vårdgivare.

Välkommen att kontakta oss för frågor!
Känn dig varmt välkommen att kontakta oss för frågor eller mer information, mejla oss på
passus@fryshuset.se och ange ärendet ”Anhörigstöd”.