Utbildning och föreläsningar

Föreläsningar, utbildningar och handledning
Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar för att öka förståelsen och kunskapen om de
mekanismer som ofta ligger bakom gängtillhörighet, men också att sprida hopp om att det är
möjligt att komma ur ett hopplöst läge, att man alltid kan göra nya val, söka hjälp och fortsätta
kämpa.

Informationsträffar till myndigheter
För myndigheter har vi särskilda informationsträffar där vi beskriver problematiken som våra
klienter upplever vilket ger myndigheter möjlighet att utveckla anpassade strategier och riktlinjer
för att avhjälpa problematiken. Passus strävar efter att ha en kontaktperson inom varje berörd
myndighet för att underlätta samarbetet kring klienter.

Handledning för individer eller grupper
Vi kan också erbjuda handledning för personer som kommer i kontakt med vår målgrupp.
Handledningen kan ske individuellt eller i grupp.