Extrainsatt Årsmöte 5/10 2020

Varför kallar styrelsen till detta möte?

På det ordinarie årsmötet röstades ett förslag igenom att lämna KFUM. Detta innebär en stadgeändring som kräver två årsmöten. Därför kallar vi nu till ett extrainsatt årsmöte som bara behandlar propositionen om utträde ur KFUM och vid ett eventuellt sådant, också ett namnbyte på föreningen.

Varför har propositionen lagts fram?

På KFUM Sveriges Riksombudsmöte i november 2019 togs beslut att höja medlemsavgiften för föreningarnas medlemmar. Beslutet i detalj innebär att föreningar anslutna till KFUM Sverige skulle för innevarande år betala ytterligare 10 per medlem och för år 2021 ytterligare 10 kronor per medlem. För år 2020 innebär det 40 kronor per medlem och för 2021 50 kronor per medlem. För vår förening på nästan 5000 medlemmar (gym, skate, fotboll) innebär detta att vi kommer att betala nära en kvarts miljon i medlemsavgift till KFUM eftersom det inte finns någon övre gräns för avgiften. Det blir för ansträngande för vår förenings ekonomi och är tyvärr inte hållbart.

Hur påverkar ett utträde ur KFUM föreningen?

Det är förstås ledsamt att vi inte har råd att vara kvar i KFUM som vi har tillhört sedan grundandet, men våra olika sektioner (gym, skate, fotboll) tillhör idag sina respektive Specialidrottsförbund, så vi ligger under nationella förbund oavsett och kan där hitta samarbeten och stöd.

Hur påverkar ett utträde mig som medlem?

Du kommer inte längre vara medlem i en KFUM-förening, men föreningens verksamhet som du deltar i kommer inte att förändras.

Hur deltar jag och röstar på det extrainsatta årsmötet?

Du kan delta fysiskt på plats i Rum Anders Carlberg på Fryshuset, men det finns begränsat med platser pga Covid-19-reglerna. Det kommer även att vara möjligt att delta digitalt via Teams. Länk till mötet kommer att komma upp på Fryshuset.se.

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Genom att besöka vår hemsida godkänner du detta. Läs mer i vår Cookie-policy.